<< Септември 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
   
1  A95: 8,91HRK/л
 ДИЗ: 8,26HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
2  A95: 8,97HRK/л
 ДИЗ: 8,29HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
3  A95: 8,98HRK/л
 ДИЗ: 8,29HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
4  A95: 8,98HRK/л
 ДИЗ: 8,29HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
5  A95: 8,98HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
6  A95: 8,98HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
7  A95: 8,98HRK/л
 ДИЗ: 8,29HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
8  A95: 8,98HRK/л
 ДИЗ: 8,28HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
9  A95: 8,96HRK/л
 ДИЗ: 8,25HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
10  A95: 8,96HRK/л
 ДИЗ: 8,25HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
11  A95: 8,96HRK/л
 ДИЗ: 8,25HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
12  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,25HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
13  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,25HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
14  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,24HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
15  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,23HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
16  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,23HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
17  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,23HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
18  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,23HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
19  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,23HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
20  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,23HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
21  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,23HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
22  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,23HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
23  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,23HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
24  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,23HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
25  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,23HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
26  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,23HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
27  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,23HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
28  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,22HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
29  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,22HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л 
30  A95: 8,95HRK/л
 ДИЗ: 8,22HRK/л
 ГАЗ: 3,62HRK/л