<< Октомври 2018 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1  A95: 10,37HRK/л
 ДИЗ: 10,05HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
2  A95: 10,37HRK/л
 ДИЗ: 10,05HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
3  A95: 10,37HRK/л
 ДИЗ: 10,05HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
4  A95: 10,37HRK/л
 ДИЗ: 10,05HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
5  A95: 10,37HRK/л
 ДИЗ: 10,06HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
6  A95: 10,37HRK/л
 ДИЗ: 10,05HRK/л
 ГАЗ: 3,78HRK/л 
7  A95: 10,37HRK/л
 ДИЗ: 10,05HRK/л
 ГАЗ: 3,78HRK/л 
8  A95: 10,37HRK/л
 ДИЗ: 10,05HRK/л
 ГАЗ: 3,78HRK/л 
9  A95: 10,38HRK/л
 ДИЗ: 10,06HRK/л
 ГАЗ: 3,78HRK/л 
10  A95: 10,38HRK/л
 ДИЗ: 10,08HRK/л
 ГАЗ: 3,78HRK/л 
11  A95: 10,38HRK/л
 ДИЗ: 10,08HRK/л
 ГАЗ: 3,78HRK/л 
12  A95: 10,38HRK/л
 ДИЗ: 10,10HRK/л
 ГАЗ: 3,78HRK/л 
13  A95: 10,39HRK/л
 ДИЗ: 10,10HRK/л
 ГАЗ: 3,78HRK/л 
14  A95: 10,39HRK/л
 ДИЗ: 10,11HRK/л
 ГАЗ: 3,78HRK/л 
15  A95: 10,39HRK/л
 ДИЗ: 10,11HRK/л
 ГАЗ: 3,78HRK/л 
16  A95: 10,39HRK/л
 ДИЗ: 10,11HRK/л
 ГАЗ: 3,78HRK/л 
17  A95: 10,39HRK/л
 ДИЗ: 10,14HRK/л
 ГАЗ: 3,78HRK/л 
18  A95: 10,40HRK/л
 ДИЗ: 10,20HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
19  A95: 10,40HRK/л
 ДИЗ: 10,20HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
20  A95: 10,40HRK/л
 ДИЗ: 10,20HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
21  A95: 10,40HRK/л
 ДИЗ: 10,20HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
22  A95: 10,40HRK/л
 ДИЗ: 10,20HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
23  A95: 10,40HRK/л
 ДИЗ: 10,21HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
24  A95: 10,40HRK/л
 ДИЗ: 10,21HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
25  A95: 10,40HRK/л
 ДИЗ: 10,21HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
26  A95: 10,43HRK/л
 ДИЗ: 10,27HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
27  A95: 10,43HRK/л
 ДИЗ: 10,27HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
28  A95: 10,43HRK/л
 ДИЗ: 10,27HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
29  A95: 10,43HRK/л
 ДИЗ: 10,26HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
30  A95: 10,43HRK/л
 ДИЗ: 10,27HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л 
31  A95: 10,42HRK/л
 ДИЗ: 10,31HRK/л
 ГАЗ: 3,77HRK/л