<< Декември 2019 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 10,05HRK/л
 ДИЗ: 9,78HRK/л
 ГАЗ: 4,64HRK/л 
2  A95: 10,05HRK/л
 ДИЗ: 9,78HRK/л
 ГАЗ: 4,64HRK/л 
3  A95: 10,04HRK/л
 ДИЗ: 9,88HRK/л
 ГАЗ: 4,64HRK/л 
4  A95: 10,05HRK/л
 ДИЗ: 9,88HRK/л
 ГАЗ: 4,64HRK/л 
5  A95: 10,05HRK/л
 ДИЗ: 9,88HRK/л
 ГАЗ: 4,64HRK/л 
6  A95: 10,05HRK/л
 ДИЗ: 9,88HRK/л
 ГАЗ: 4,64HRK/л 
7  A95: 10,05HRK/л
 ДИЗ: 9,88HRK/л
 ГАЗ: 4,64HRK/л 
8  A95: 10,05HRK/л
 ДИЗ: 9,88HRK/л
 ГАЗ: 4,64HRK/л 
9  A95: 10,05HRK/л
 ДИЗ: 9,88HRK/л
 ГАЗ: 4,64HRK/л 
10  A95: 9,92HRK/л
 ДИЗ: 9,82HRK/л
 ГАЗ: 4,58HRK/л 
11  A95: 9,92HRK/л
 ДИЗ: 9,82HRK/л
 ГАЗ: 4,58HRK/л 
12  A95: 9,92HRK/л
 ДИЗ: 9,82HRK/л
 ГАЗ: 4,58HRK/л 
13  A95: 9,92HRK/л
 ДИЗ: 9,82HRK/л
 ГАЗ: 4,58HRK/л 
14  A95: 9,92HRK/л
 ДИЗ: 9,82HRK/л
 ГАЗ: 4,58HRK/л 
15  A95: 9,92HRK/л
 ДИЗ: 9,82HRK/л
 ГАЗ: 4,58HRK/л 
16  A95: 9,92HRK/л
 ДИЗ: 9,82HRK/л
 ГАЗ: 4,58HRK/л 
17  A95: 9,94HRK/л
 ДИЗ: 9,87HRK/л
 ГАЗ: 4,60HRK/л 
18  A95: 9,94HRK/л
 ДИЗ: 9,87HRK/л
 ГАЗ: 4,60HRK/л 
19  A95: 9,94HRK/л
 ДИЗ: 9,87HRK/л
 ГАЗ: 4,60HRK/л 
20  A95: 9,94HRK/л
 ДИЗ: 9,87HRK/л
 ГАЗ: 4,60HRK/л 
21  A95: 9,94HRK/л
 ДИЗ: 9,87HRK/л
 ГАЗ: 4,60HRK/л 
22  A95: 9,94HRK/л
 ДИЗ: 9,87HRK/л
 ГАЗ: 4,60HRK/л 
23  A95: 9,94HRK/л
 ДИЗ: 9,87HRK/л
 ГАЗ: 4,60HRK/л 
24  A95: 10,00HRK/л
 ДИЗ: 10,02HRK/л
 ГАЗ: 4,63HRK/л 
25  A95: 10,00HRK/л
 ДИЗ: 10,02HRK/л
 ГАЗ: 4,63HRK/л 
26  A95: 10,00HRK/л
 ДИЗ: 10,02HRK/л
 ГАЗ: 4,63HRK/л 
27  A95: 10,00HRK/л
 ДИЗ: 10,02HRK/л
 ГАЗ: 4,63HRK/л 
28  A95: 10,00HRK/л
 ДИЗ: 10,02HRK/л
 ГАЗ: 4,63HRK/л 
29  A95: 10,00HRK/л
 ДИЗ: 10,02HRK/л
 ГАЗ: 4,63HRK/л 
30  A95: 10,00HRK/л
 ДИЗ: 10,02HRK/л
 ГАЗ: 4,63HRK/л 
31  A95: 10,04HRK/л
 ДИЗ: 10,05HRK/л
 ГАЗ: 4,66HRK/л