Класация по области за 15 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Split-Dalmatia

-8,47¢

0,65¢

-3,85¢

-11,674

2 =

Vukovar-Srijem

1,00¢

-0,43¢

-12,08¢

-11,514

3 +1

Zagreb City

-0,70¢

-1,26¢

-7,62¢

-9,585

4 -1

Osijek-Baranja

2,15¢

-0,25¢

-10,79¢

-8,886

5 =

Koprivnica-Križevci

-0,18¢

-4,57¢

-1,45¢

-6,208

6 =

Brod-Posavina

5,16¢

-2,12¢

-6,00¢

-2,956

7 =

Krapina-Zagorje

0,81¢

1,03¢

-3,21¢

-1,375

8 =

Požega-Slavonia

2,38¢

-5,81¢

3,83¢

0,396

9 =

Istria

-2,34¢

0,30¢

3,73¢

1,693

10 =

Varaždin

-1,87¢

-1,57¢

5,13¢

1,700

11 =
Šibenik-Knin
-3,05¢
2,40¢
2,91¢
2,264
12 =
Međimurje
0,87¢
-1,14¢
3,57¢
3,295
13 =
Virovitica-Podravina
2,13¢
-1,54¢
3,29¢
3,868
14 =
Dubrovnik-Neretva
-3,71¢
0,42¢
8,33¢
5,040
15 +1
Sisak-Moslavina
1,80¢
1,28¢
2,23¢
5,303
16 -1
Bjelovar-Bilogora
2,28¢
-0,72¢
4,20¢
5,756
17 =
Zagreb County
4,07¢
0,60¢
2,66¢
7,332
18 =
Primorje-Gorski Kotar
3,50¢
0,52¢
7,24¢
11,263
19 =
Zadar
2,83¢
1,60¢
7,75¢
12,175
20 =
Lika-Senj
-0,36¢
2,50¢
16,82¢
18,955
21 =
Karlovac
7,10¢
2,47¢
11,15¢
20,717

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.