Класация по области за 23 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Split-Dalmatia

-12,22¢

0,78¢

-3,67¢

-15,101

2 =

Zagreb City

-1,08¢

-1,07¢

-7,62¢

-9,764

3 =

Vukovar-Srijem

1,06¢

-0,28¢

-9,77¢

-8,988

4 =

Osijek-Baranja

2,65¢

-0,15¢

-10,35¢

-7,850

5 =

Koprivnica-Križevci

0,82¢

-4,57¢

-1,45¢

-5,208

6 =

Krapina-Zagorje

0,55¢

1,07¢

-3,21¢

-1,599

7 =

Brod-Posavina

6,00¢

-1,28¢

-6,00¢

-1,276

8 =

Dubrovnik-Neretva

-5,33¢

0,53¢

5,00¢

0,193

9 =

Šibenik-Knin

-5,14¢

2,80¢

2,91¢

0,573

10 =

Istria

-4,02¢

0,59¢

4,31¢

0,879

11 =
Požega-Slavonia
3,38¢
-5,81¢
3,83¢
1,396
12 =
Sisak-Moslavina
1,40¢
1,31¢
0,69¢
3,399
13 =
Međimurje
1,00¢
-1,14¢
3,57¢
3,429
14 =
Varaždin
-0,67¢
-1,27¢
7,13¢
5,200
15 =
Virovitica-Podravina
2,94¢
-1,19¢
3,86¢
5,609
16 =
Bjelovar-Bilogora
3,28¢
-0,72¢
4,20¢
6,756
17 =
Zagreb County
4,74¢
0,70¢
2,66¢
8,099
18 =
Primorje-Gorski Kotar
3,24¢
0,60¢
7,24¢
11,075
19 =
Zadar
2,33¢
1,69¢
7,75¢
11,761
20 =
Lika-Senj
-1,55¢
2,50¢
16,82¢
17,773
21 =
Karlovac
8,00¢
2,60¢
11,15¢
21,754

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.