Класация по области за 15 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Split-Dalmatia

-21,19¢

0,27¢

-2,93¢

-23,839

2 =

Zagreb City

-2,17¢

-1,93¢

-6,62¢

-10,715

3 =

Vukovar-Srijem

2,87¢

-0,69¢

-10,00¢

-7,816

4 =

Osijek-Baranja

4,98¢

-0,40¢

-12,21¢

-7,621

5 =

Istria

-8,58¢

-0,74¢

6,35¢

-2,976

6 =

Šibenik-Knin

-6,55¢

3,50¢

0,91¢

-2,136

7 =

Krapina-Zagorje

0,55¢

0,60¢

-2,00¢

-0,852

8 =

Koprivnica-Križevci

3,95¢

-5,14¢

0,64¢

-0,552

9 =

Dubrovnik-Neretva

-6,52¢

0,95¢

5,50¢

-0,076

10 =

Varaždin

-1,90¢

-2,13¢

4,67¢

0,633

11 =
Brod-Posavina
6,20¢
-2,16¢
-2,31¢
1,728
12 =
Sisak-Moslavina
-0,07¢
0,59¢
2,15¢
2,670
13 =
Međimurje
3,53¢
-0,93¢
3,71¢
6,319
14 =
Zagreb County
7,96¢
0,60¢
-1,18¢
7,379
15 =
Požega-Slavonia
6,88¢
-6,19¢
6,83¢
7,521
16 =
Virovitica-Podravina
7,50¢
-1,40¢
1,86¢
7,957
17 =
Zadar
0,83¢
0,80¢
9,83¢
11,458
18 =
Primorje-Gorski Kotar
3,83¢
0,22¢
8,86¢
12,914
19 =
Bjelovar-Bilogora
8,67¢
-0,33¢
5,60¢
13,933
20 =
Lika-Senj
-2,64¢
2,50¢
17,55¢
17,409
21 =
Karlovac
12,77¢
2,87¢
9,46¢
25,102

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.