Класация по области за 22 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Split-Dalmatia

-25,02¢

0,90¢

-29,15¢

-53,262

2 =

Zagreb City

-3,01¢

-1,71¢

-32,80¢

-37,516

3 =

Vukovar-Srijem

3,43¢

0,25¢

-37,85¢

-34,162

4 =

Istria

-11,00¢

-1,01¢

-20,73¢

-32,740

5 =

Osijek-Baranja

5,83¢

0,47¢

-36,35¢

-30,054

6 =

Krapina-Zagorje

0,39¢

1,27¢

-28,14¢

-26,489

7 =

Koprivnica-Križevci

5,05¢

-4,57¢

-26,09¢

-25,617

8 =

Šibenik-Knin

-6,86¢

4,95¢

-23,09¢

-25,005

9 =

Dubrovnik-Neretva

-7,00¢

2,42¢

-20,17¢

-24,746

10 =

Sisak-Moslavina

-0,90¢

0,86¢

-24,15¢

-24,195

11 =
Varaždin
-0,20¢
-1,47¢
-21,33¢
-23,000
12 =
Požega-Slavonia
8,13¢
-5,44¢
-20,50¢
-17,813
13 =
Brod-Posavina
11,96¢
-1,40¢
-27,56¢
-17,003
14 =
Međimurje
4,73¢
0,36¢
-21,71¢
-16,624
15 =
Zadar
-0,03¢
1,09¢
-16,67¢
-15,606
16 =
Zagreb County
9,35¢
1,40¢
-25,71¢
-14,959
17 =
Virovitica-Podravina
9,44¢
-0,83¢
-22,14¢
-13,534
18 =
Primorje-Gorski Kotar
3,93¢
0,85¢
-17,55¢
-12,767
19 =
Lika-Senj
-3,18¢
3,59¢
-8,27¢
-7,864
20 =
Karlovac
14,77¢
4,20¢
-14,54¢
4,436
21 =
Bjelovar-Bilogora
10,89¢
1,11¢
1909,60¢
1921,600

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.