Класация по области за 20 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Split-Dalmatia

-19,58¢

1,15¢

-5,30¢

-23,721

2 =

Zagreb City

-1,29¢

-0,86¢

-8,25¢

-10,409

3 =

Vukovar-Srijem

1,87¢

-1,19¢

-10,92¢

-10,239

4 =

Osijek-Baranja

4,33¢

-0,32¢

-9,74¢

-5,729

5 =

Šibenik-Knin

-9,14¢

-0,10¢

3,91¢

-5,327

6 =

Dubrovnik-Neretva

-8,05¢

-0,70¢

6,00¢

-2,748

7 =

Koprivnica-Križevci

3,64¢

-3,95¢

-0,45¢

-0,771

8 =

Krapina-Zagorje

0,61¢

1,07¢

-2,21¢

-0,535

9 =

Istria

-5,98¢

0,97¢

4,73¢

-0,279

10 =

Sisak-Moslavina

0,36¢

0,76¢

1,69¢

2,814

11 =
Međimurje
1,80¢
-2,07¢
4,57¢
4,300
12 =
Varaždin
-0,53¢
-1,63¢
6,93¢
4,767
13 =
Brod-Posavina
8,44¢
-1,44¢
-1,19¢
5,813
14 =
Zagreb County
6,22¢
-0,84¢
1,03¢
6,409
15 =
Virovitica-Podravina
5,25¢
-3,54¢
4,86¢
6,564
16 =
Požega-Slavonia
6,25¢
-4,19¢
4,83¢
6,896
17 =
Bjelovar-Bilogora
6,17¢
-1,89¢
5,60¢
9,878
18 =
Primorje-Gorski Kotar
3,51¢
-0,02¢
8,34¢
11,835
19 =
Zadar
1,63¢
2,26¢
9,33¢
13,216
20 =
Lika-Senj
-2,41¢
2,05¢
18,09¢
17,727
21 =
Karlovac
10,68¢
1,90¢
11,64¢
24,220

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.