Класация по области за 13 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Zagreb City

-1,30¢

-2,55¢

-11,20¢

-15,058

2 -1

Split-Dalmatia

-9,65¢

1,02¢

-6,30¢

-14,924

3 =

Osijek-Baranja

0,57¢

-2,51¢

-10,62¢

-12,553

4 =

Vukovar-Srijem

0,31¢

-1,50¢

-11,31¢

-12,498

5 =

Koprivnica-Križevci

-1,36¢

-6,10¢

-1,45¢

-8,913

6 =

Krapina-Zagorje

-0,33¢

-0,56¢

-3,44¢

-4,333

7 =

Požega-Slavonia

1,25¢

-6,25¢

3,83¢

-1,167

8 =

Međimurje

-0,47¢

-4,14¢

3,57¢

-1,038

9 =

Varaždin

-2,77¢

-2,39¢

5,00¢

-0,161

10 =

Šibenik-Knin

-4,39¢

1,45¢

2,91¢

-0,032

11 =
Dubrovnik-Neretva
-3,86¢
-0,55¢
5,00¢
0,593
12 =
Brod-Posavina
5,24¢
-1,40¢
-2,19¢
1,653
13 =
Bjelovar-Bilogora
1,17¢
-3,89¢
4,60¢
1,878
14 =
Virovitica-Podravina
0,81¢
-1,97¢
3,86¢
2,698
15 =
Sisak-Moslavina
0,64¢
1,60¢
0,69¢
2,934
16 =
Istria
-2,96¢
3,61¢
3,73¢
4,379
17 =
Zagreb County
6,12¢
3,65¢
0,89¢
10,650
18 =
Primorje-Gorski Kotar
3,24¢
0,51¢
7,24¢
10,991
19 =
Zadar
2,88¢
2,17¢
7,52¢
12,566
20 =
Lika-Senj
-1,27¢
3,82¢
16,82¢
19,364
21 =
Karlovac
8,23¢
2,24¢
10,64¢
21,118

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.