Класация по области за 20 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zagreb City

-1,69¢

-2,45¢

-10,41¢

-14,544

2 =

Split-Dalmatia

-10,17¢

2,11¢

-5,30¢

-13,352

3 =

Vukovar-Srijem

0,03¢

-1,50¢

-10,92¢

-12,395

4 =

Osijek-Baranja

0,39¢

-2,45¢

-9,74¢

-11,801

5 =

Koprivnica-Križevci

-1,36¢

-6,10¢

-0,45¢

-7,913

6 =

Krapina-Zagorje

-0,09¢

0,06¢

-2,44¢

-2,466

7 =

Međimurje

-0,73¢

-4,14¢

4,57¢

-0,305

8 =

Požega-Slavonia

1,25¢

-6,25¢

4,83¢

-0,167

9 =

Varaždin

-3,29¢

-2,29¢

5,47¢

-0,114

10 =

Šibenik-Knin

-4,91¢

1,95¢

3,91¢

0,946

11 =
Dubrovnik-Neretva
-4,19¢
-0,05¢
6,00¢
1,760
12 =
Bjelovar-Bilogora
1,17¢
-3,89¢
5,60¢
2,878
13 =
Sisak-Moslavina
0,06¢
1,70¢
1,69¢
3,454
14 =
Brod-Posavina
5,60¢
-0,88¢
-1,19¢
3,533
15 =
Virovitica-Podravina
0,75¢
-1,97¢
4,86¢
3,636
16 =
Istria
-2,10¢
5,16¢
4,73¢
7,792
17 +1
Zagreb County
6,56¢
3,58¢
2,89¢
13,030
18 -1
Primorje-Gorski Kotar
3,74¢
1,43¢
8,24¢
13,417
19 =
Zadar
3,38¢
3,31¢
8,48¢
15,169
20 +1
Karlovac
8,20¢
2,34¢
11,64¢
22,188
21 -1
Lika-Senj
-0,59¢
5,18¢
17,82¢
22,409

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.