Класация по области за 25 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Zagreb City

-1,73¢

-1,62¢

-10,41¢

-13,758

2 -1

Split-Dalmatia

-10,91¢

2,64¢

-5,30¢

-13,563

3 =

Vukovar-Srijem

-0,03¢

-0,53¢

-11,23¢

-11,796

4 =

Osijek-Baranja

0,35¢

-1,49¢

-9,79¢

-10,933

5 =

Koprivnica-Križevci

-1,45¢

-5,95¢

-0,64¢

-8,043

6 =

Krapina-Zagorje

-0,18¢

0,56¢

-2,44¢

-2,057

7 +2

Požega-Slavonia

1,13¢

-6,38¢

4,83¢

-0,417

8 =

Varaždin

0,03¢

-5,06¢

5,20¢

0,168

9 +1

Šibenik-Knin

-5,57¢

1,95¢

3,91¢

0,294

10 -3

Međimurje

-0,80¢

-3,14¢

4,57¢

0,629

11 +1
Bjelovar-Bilogora
1,06¢
-3,89¢
5,20¢
2,367
12 -1
Dubrovnik-Neretva
-4,38¢
0,95¢
6,00¢
2,569
13 +2
Virovitica-Podravina
0,63¢
-2,90¢
4,86¢
2,582
14 =
Brod-Posavina
5,60¢
-0,00¢
-1,81¢
3,788
15 -2
Sisak-Moslavina
-0,07¢
2,33¢
1,69¢
3,958
16 =
Istria
-3,78¢
4,33¢
4,73¢
5,283
17 +1
Zagreb County
6,48¢
3,83¢
2,78¢
13,092
18 -1
Primorje-Gorski Kotar
3,31¢
1,93¢
8,24¢
13,485
19 =
Zadar
2,75¢
3,71¢
8,48¢
14,944
20 =
Lika-Senj
-1,23¢
5,32¢
17,64¢
21,727
21 =
Karlovac
8,17¢
2,97¢
11,64¢
22,775

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.