Класация по области за 14 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-1,53¢

-2,72¢

-11,31¢

-15,561

2 =

Koprivnica-Križevci

-4,41¢

-8,24¢

-1,45¢

-14,102

3 =

Osijek-Baranja

0,61¢

-2,22¢

-12,35¢

-13,960

4 =

Zagreb City

2,20¢

0,09¢

-11,20¢

-8,910

5 +1

Požega-Slavonia

-1,81¢

-8,38¢

3,83¢

-6,354

6 +1

Međimurje

-3,53¢

-6,21¢

3,57¢

-6,176

7 -2

Split-Dalmatia

-5,85¢

5,09¢

-4,07¢

-4,826

8 =

Bjelovar-Bilogora

-1,89¢

-5,89¢

4,60¢

-3,178

9 =

Krapina-Zagorje

-0,30¢

0,06¢

-2,81¢

-3,053

10 =

Varaždin

-4,77¢

-3,35¢

6,33¢

-1,796

11 =
Sisak-Moslavina
-0,97¢
0,33¢
0,29¢
-0,352
12 +1
Virovitica-Podravina
0,25¢
-2,61¢
3,86¢
1,493
13 +1
Dubrovnik-Neretva
-2,33¢
0,95¢
5,00¢
3,617
14 -2
Istria
-3,26¢
3,82¢
4,50¢
5,061
15 =
Brod-Posavina
6,36¢
-0,24¢
-0,94¢
5,183
16 =
Šibenik-Knin
-0,78¢
5,50¢
2,91¢
7,626
17 =
Zadar
0,75¢
1,66¢
7,88¢
10,292
18 =
Primorje-Gorski Kotar
2,88¢
0,92¢
8,17¢
11,961
19 =
Zagreb County
6,60¢
3,65¢
4,67¢
14,909
20 =
Karlovac
8,43¢
2,90¢
11,50¢
22,830
21 =
Lika-Senj
-2,50¢
3,18¢
22,27¢
22,955

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.