Класация по области за 11 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Osijek-Baranja

-2,20¢

-2,22¢

-12,15¢

-16,569

2 -1

Zagreb City

-2,04¢

-2,39¢

-11,37¢

-15,796

3 =

Vukovar-Srijem

-2,53¢

-1,44¢

-10,23¢

-14,200

4 =

Koprivnica-Križevci

-5,64¢

-6,10¢

-1,36¢

-13,095

5 +4

Požega-Slavonia

-3,00¢

-6,25¢

3,83¢

-5,417

6 +2

Virovitica-Podravina

-2,81¢

-3,43¢

1,57¢

-4,670

7 -1

Krapina-Zagorje

-0,67¢

0,75¢

-3,94¢

-3,854

8 -1

Međimurje

-2,33¢

-3,93¢

2,43¢

-3,833

9 +2

Bjelovar-Bilogora

-3,00¢

-3,78¢

4,60¢

-2,178

10 -5

Split-Dalmatia

0,33¢

1,64¢

-4,00¢

-2,030

11 -1
Sisak-Moslavina
-0,68¢
0,28¢
-0,29¢
-0,687
12 =
Varaždin
-5,65¢
-2,16¢
7,27¢
-0,540
13 +3
Brod-Posavina
0,92¢
0,04¢
-1,44¢
-0,478
14 =
Dubrovnik-Neretva
-0,05¢
-0,40¢
5,00¢
4,550
15 -2
Šibenik-Knin
1,17¢
0,75¢
2,91¢
4,833
16 -1
Istria
-0,20¢
2,11¢
4,19¢
6,099
17 =
Zagreb County
3,58¢
3,35¢
4,00¢
10,931
18 =
Primorje-Gorski Kotar
3,19¢
1,07¢
8,17¢
12,432
19 =
Zadar
4,53¢
2,83¢
7,27¢
14,623
20 =
Karlovac
3,87¢
2,66¢
11,21¢
17,736
21 =
Lika-Senj
1,73¢
5,14¢
22,27¢
29,136

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.