Класация по области за 12 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Osijek-Baranja

-2,11¢

-2,35¢

-12,15¢

-16,604

2 =

Zagreb City

-1,93¢

-2,51¢

-11,37¢

-15,806

3 =

Vukovar-Srijem

-2,47¢

-1,50¢

-10,23¢

-14,200

4 =

Koprivnica-Križevci

-5,64¢

-6,10¢

-1,36¢

-13,095

5 =

Požega-Slavonia

-3,00¢

-6,25¢

3,83¢

-5,417

6 =

Virovitica-Podravina

-2,75¢

-3,57¢

1,57¢

-4,750

7 =

Krapina-Zagorje

-0,48¢

0,56¢

-3,94¢

-3,860

8 =

Međimurje

-2,13¢

-4,14¢

2,43¢

-3,848

9 =

Bjelovar-Bilogora

-2,94¢

-3,89¢

4,60¢

-2,233

10 =

Split-Dalmatia

0,33¢

1,57¢

-4,00¢

-2,106

11 =
Sisak-Moslavina
-0,68¢
0,28¢
-0,29¢
-0,687
12 =
Varaždin
-5,55¢
-2,26¢
7,27¢
-0,540
13 =
Brod-Posavina
1,08¢
-0,08¢
-1,44¢
-0,438
14 =
Dubrovnik-Neretva
-0,05¢
-0,40¢
5,00¢
4,550
15 =
Šibenik-Knin
1,17¢
0,55¢
2,91¢
4,633
16 =
Istria
-0,20¢
2,00¢
4,19¢
5,992
17 =
Zagreb County
3,71¢
3,19¢
4,00¢
10,899
18 =
Primorje-Gorski Kotar
3,21¢
0,82¢
8,17¢
12,196
19 =
Zadar
4,53¢
2,60¢
7,27¢
14,394
20 =
Karlovac
4,00¢
2,52¢
11,21¢
17,732
21 =
Lika-Senj
1,73¢
5,14¢
22,27¢
29,136

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.