Класация по области за 9 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zagreb City

-1,33¢

-2,11¢

-11,59¢

-15,031

2 =

Osijek-Baranja

-1,07¢

-1,71¢

-12,12¢

-14,901

3 =

Vukovar-Srijem

-1,50¢

-0,59¢

-10,08¢

-12,171

4 =

Koprivnica-Križevci

-4,59¢

-5,14¢

-1,55¢

-11,279

5 +3

Virovitica-Podravina

-1,88¢

-2,86¢

1,00¢

-3,732

6 =

Požega-Slavonia

-2,13¢

-5,31¢

3,83¢

-3,604

7 +2

Krapina-Zagorje

0,45¢

1,25¢

-4,06¢

-2,358

8 -3

Split-Dalmatia

1,06¢

0,98¢

-4,07¢

-2,030

9 -2

Međimurje

-0,93¢

-2,43¢

2,43¢

-0,933

10 +2

Bjelovar-Bilogora

-2,06¢

-3,00¢

4,60¢

-0,456

11 -1
Sisak-Moslavina
-0,26¢
1,07¢
-0,43¢
0,382
12 -1
Brod-Posavina
1,96¢
0,44¢
-1,56¢
0,838
13 +1
Varaždin
-4,90¢
-1,58¢
7,93¢
1,449
14 -1
Dubrovnik-Neretva
-0,25¢
-1,80¢
5,00¢
2,950
15 =
Šibenik-Knin
1,83¢
-0,25¢
2,91¢
4,485
16 +1
Zagreb County
2,42¢
2,46¢
1,61¢
6,493
17 -1
Istria
0,18¢
2,26¢
4,12¢
6,551
18 =
Primorje-Gorski Kotar
1,66¢
-0,18¢
6,17¢
7,648
19 =
Zadar
4,90¢
3,06¢
7,12¢
15,073
20 =
Karlovac
5,10¢
3,10¢
10,67¢
18,870
21 =
Lika-Senj
2,36¢
5,59¢
22,27¢
30,227

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.