Класация по области за 10 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zagreb City

-1,33¢

-1,98¢

-11,59¢

-14,898

2 =

Osijek-Baranja

-1,07¢

-1,58¢

-12,12¢

-14,774

3 =

Vukovar-Srijem

-1,50¢

-0,53¢

-10,08¢

-12,108

4 =

Koprivnica-Križevci

-4,59¢

-5,10¢

-1,55¢

-11,232

5 =

Virovitica-Podravina

-1,88¢

-2,71¢

1,00¢

-3,589

6 =

Požega-Slavonia

-2,13¢

-5,25¢

3,83¢

-3,542

7 =

Krapina-Zagorje

0,45¢

1,44¢

-4,06¢

-2,170

8 =

Split-Dalmatia

1,06¢

1,09¢

-4,07¢

-1,917

9 =

Međimurje

-0,93¢

-2,21¢

2,43¢

-0,719

10 =

Bjelovar-Bilogora

-2,06¢

-2,89¢

4,60¢

-0,344

11 =
Sisak-Moslavina
-0,26¢
1,10¢
-0,43¢
0,417
12 =
Brod-Posavina
1,96¢
0,60¢
-1,56¢
0,998
13 =
Varaždin
-4,90¢
-1,48¢
7,93¢
1,546
14 =
Dubrovnik-Neretva
-0,25¢
-1,80¢
5,00¢
2,950
15 =
Šibenik-Knin
1,83¢
-0,05¢
2,91¢
4,685
16 +1
Istria
0,18¢
2,36¢
4,12¢
6,657
17 -1
Zagreb County
2,42¢
2,69¢
1,61¢
6,722
18 =
Primorje-Gorski Kotar
1,66¢
0,06¢
6,17¢
7,883
19 =
Zadar
4,90¢
3,29¢
7,12¢
15,301
20 =
Karlovac
5,10¢
3,24¢
10,67¢
19,008
21 =
Lika-Senj
2,36¢
5,59¢
22,27¢
30,227

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.