Класация по области за 8 ноември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Osijek-Baranja

-0,98¢

-1,47¢

-11,53¢

-13,984

2 -1

Zagreb City

-1,11¢

-1,86¢

-10,27¢

-13,235

3 =

Vukovar-Srijem

-1,44¢

-0,44¢

-11,23¢

-13,106

4 =

Koprivnica-Križevci

-4,59¢

-5,10¢

-0,64¢

-10,323

5 +3

Krapina-Zagorje

0,64¢

1,50¢

-11,19¢

-9,051

6 -1

Požega-Slavonia

-2,13¢

-5,25¢

4,83¢

-2,542

7 -1

Virovitica-Podravina

-1,69¢

-2,64¢

2,00¢

-2,330

8 -1

Međimurje

-1,07¢

-3,21¢

3,14¢

-1,138

9 =

Split-Dalmatia

1,06¢

1,26¢

-3,07¢

-0,747

10 =

Varaždin

-5,81¢

-1,19¢

7,07¢

0,067

11 =
Sisak-Moslavina
-0,16¢
1,07¢
-0,57¢
0,336
12 =
Bjelovar-Bilogora
-1,89¢
-2,89¢
5,60¢
0,822
13 =
Brod-Posavina
2,16¢
0,68¢
-0,56¢
2,278
14 =
Dubrovnik-Neretva
-0,25¢
-1,70¢
6,00¢
4,050
15 =
Istria
-0,22¢
2,00¢
5,12¢
6,895
16 =
Šibenik-Knin
1,83¢
0,15¢
5,73¢
7,703
17 =
Zagreb County
2,67¢
2,77¢
2,61¢
8,055
18 =
Primorje-Gorski Kotar
1,75¢
0,04¢
6,83¢
8,631
19 =
Zadar
4,90¢
3,29¢
6,23¢
14,417
20 =
Karlovac
5,23¢
3,34¢
11,31¢
19,891
21 =
Lika-Senj
1,68¢
5,68¢
23,27¢
30,636

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.