Класация по области за 27 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zagreb City

-1,54¢

-1,44¢

-11,24¢

-14,220

2 =

Osijek-Baranja

-1,15¢

-1,44¢

-11,35¢

-13,938

3 =

Vukovar-Srijem

-1,66¢

-0,59¢

-10,31¢

-12,558

4 +1

Krapina-Zagorje

0,61¢

1,56¢

-12,50¢

-10,331

5 -1

Koprivnica-Križevci

-4,23¢

-5,00¢

-0,64¢

-9,864

6 =

Požega-Slavonia

-2,25¢

-5,13¢

4,83¢

-2,542

7 =

Virovitica-Podravina

-1,88¢

-2,50¢

2,00¢

-2,375

8 =

Split-Dalmatia

0,55¢

1,43¢

-3,04¢

-1,056

9 =

Međimurje

-1,07¢

-3,07¢

3,14¢

-0,995

10 =

Sisak-Moslavina

-0,68¢

1,03¢

-0,57¢

-0,214

11 =
Varaždin
-5,58¢
-1,23¢
7,33¢
0,527
12 =
Bjelovar-Bilogora
-1,94¢
-2,89¢
5,60¢
0,767
13 =
Brod-Posavina
2,08¢
0,80¢
-0,56¢
2,318
14 =
Dubrovnik-Neretva
-0,45¢
-1,60¢
6,00¢
3,950
15 =
Istria
-0,56¢
2,23¢
5,31¢
6,982
16 =
Šibenik-Knin
1,35¢
0,40¢
5,73¢
7,475
17 =
Primorje-Gorski Kotar
1,03¢
-0,22¢
6,83¢
7,640
18 =
Zagreb County
2,33¢
2,88¢
2,56¢
7,757
19 =
Zadar
4,40¢
3,34¢
2,00¢
9,743
20 =
Karlovac
5,23¢
3,45¢
11,31¢
19,994
21 =
Lika-Senj
0,95¢
5,59¢
23,27¢
29,818

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.