Класация по области за 27 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-1,44¢

-1,44¢

-13,77¢

-16,644

2 =

Osijek-Baranja

-1,04¢

-2,40¢

-11,00¢

-14,437

3 =

Zagreb City

-0,92¢

-0,29¢

-10,76¢

-11,964

4 =

Krapina-Zagorje

0,76¢

0,69¢

-12,44¢

-10,992

5 =

Koprivnica-Križevci

-4,91¢

-6,00¢

0,45¢

-10,455

6 =

Požega-Slavonia

-2,25¢

-6,13¢

5,83¢

-2,542

7 =

Split-Dalmatia

0,95¢

0,43¢

-3,29¢

-1,899

8 =

Varaždin

-5,58¢

-2,06¢

7,67¢

0,022

9 =

Međimurje

-1,07¢

-4,07¢

5,57¢

0,433

10 =

Virovitica-Podravina

-1,75¢

-3,50¢

5,86¢

0,607

11 =
Bjelovar-Bilogora
-1,94¢
-3,89¢
6,60¢
0,767
12 =
Sisak-Moslavina
-0,03¢
1,21¢
0,07¢
1,246
13 =
Brod-Posavina
2,20¢
-0,20¢
-0,19¢
1,813
14 =
Dubrovnik-Neretva
-0,25¢
-2,60¢
7,00¢
4,150
15 =
Istria
-0,36¢
1,21¢
6,35¢
7,199
16 =
Primorje-Gorski Kotar
1,30¢
-1,25¢
7,30¢
7,355
17 =
Šibenik-Knin
1,65¢
-0,60¢
6,73¢
7,779
18 =
Zagreb County
2,62¢
2,60¢
3,31¢
8,525
19 =
Zadar
4,05¢
2,03¢
3,15¢
9,232
20 =
Karlovac
5,27¢
2,45¢
12,44¢
20,152
21 =
Lika-Senj
1,86¢
6,14¢
24,27¢
32,273

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.