Класация по области за 28 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-4,22¢

-2,69¢

-14,08¢

-20,983

2 =

Osijek-Baranja

-3,44¢

-3,22¢

-11,00¢

-17,663

3 =

Koprivnica-Križevci

-5,73¢

-5,33¢

-0,91¢

-11,970

4 =

Krapina-Zagorje

-1,06¢

0,63¢

-10,56¢

-10,998

5 =

Split-Dalmatia

-2,13¢

-1,17¢

-7,57¢

-10,866

6 =

Požega-Slavonia

-2,94¢

-5,44¢

3,17¢

-5,208

7 =

Bjelovar-Bilogora

-3,67¢

-3,89¢

3,00¢

-4,556

8 =

Virovitica-Podravina

-3,25¢

-3,71¢

3,86¢

-3,107

9 =

Međimurje

-2,87¢

-3,43¢

5,00¢

-1,295

10 =

Varaždin

-3,35¢

-2,10¢

5,27¢

-0,185

11 =
Šibenik-Knin
-0,26¢
-1,00¢
1,18¢
-0,079
12 =
Dubrovnik-Neretva
-2,05¢
-2,75¢
5,00¢
0,200
13 =
Brod-Posavina
0,60¢
0,68¢
-1,06¢
0,218
14 =
Zagreb City
2,23¢
3,74¢
-2,67¢
3,313
15 =
Primorje-Gorski Kotar
1,29¢
-0,99¢
4,83¢
5,136
16 =
Istria
-1,62¢
1,23¢
6,27¢
5,883
17 =
Sisak-Moslavina
2,90¢
4,86¢
-0,71¢
7,051
18 =
Zadar
2,53¢
2,43¢
2,88¢
7,838
19 =
Zagreb County
2,25¢
3,38¢
4,36¢
9,986
20 =
Karlovac
3,30¢
2,24¢
8,63¢
14,166
21 =
Lika-Senj
6,23¢
10,82¢
21,55¢
38,591

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.