Класация по области за 6 април 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-4,53¢

-2,66¢

-16,54¢

-23,726

2 =

Osijek-Baranja

-3,72¢

-3,44¢

-12,15¢

-19,306

3 =

Koprivnica-Križevci

-7,14¢

-7,00¢

-1,00¢

-15,136

4 =

Krapina-Zagorje

-1,88¢

-0,25¢

-11,38¢

-13,504

5 =

Požega-Slavonia

-4,31¢

-7,25¢

3,33¢

-8,229

6 =

Split-Dalmatia

-1,06¢

-0,55¢

-5,29¢

-6,895

7 =

Bjelovar-Bilogora

-4,67¢

-4,89¢

3,20¢

-6,356

8 =

Virovitica-Podravina

-4,19¢

-4,50¢

4,14¢

-4,545

9 =

Međimurje

-3,80¢

-4,64¢

4,29¢

-4,157

10 =

Brod-Posavina

-0,08¢

-0,96¢

-2,00¢

-3,040

11 =
Dubrovnik-Neretva
-2,85¢
-3,55¢
5,00¢
-1,400
12 =
Šibenik-Knin
-0,74¢
-1,55¢
4,91¢
2,620
13 =
Zagreb City
4,16¢
4,36¢
-5,41¢
3,109
14 =
Istria
-1,22¢
0,19¢
5,73¢
4,702
15 =
Varaždin
0,84¢
-2,39¢
6,67¢
5,118
16 =
Sisak-Moslavina
3,65¢
4,28¢
-2,14¢
5,778
17 =
Primorje-Gorski Kotar
2,27¢
-1,65¢
5,37¢
5,988
18 =
Zadar
1,88¢
1,46¢
2,81¢
6,140
19 =
Zagreb County
4,02¢
4,00¢
4,75¢
12,769
20 =
Karlovac
2,57¢
1,52¢
9,44¢
13,521
21 =
Lika-Senj
8,00¢
10,50¢
21,91¢
40,409

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.