Класация по области за 23 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-3,03¢

-1,66¢

-23,77¢

-28,457

2 =

Osijek-Baranja

-2,42¢

-2,75¢

-9,47¢

-14,640

3 =

Koprivnica-Križevci

-5,41¢

-6,14¢

0,45¢

-11,097

4 =

Krapina-Zagorje

-1,61¢

0,31¢

-8,31¢

-9,606

5 =

Zagreb City

1,24¢

1,30¢

-9,66¢

-7,123

6 =

Bjelovar-Bilogora

-6,28¢

-4,56¢

4,80¢

-6,033

7 =

Split-Dalmatia

-0,44¢

0,17¢

-4,54¢

-4,810

8 =

Požega-Slavonia

-3,25¢

-6,13¢

5,17¢

-4,208

9 =

Brod-Posavina

0,68¢

-1,36¢

-0,59¢

-1,268

10 =

Virovitica-Podravina

-3,19¢

-4,07¢

6,14¢

-1,116

11 =
Međimurje
-2,31¢
-4,33¢
6,14¢
-0,503
12 =
Dubrovnik-Neretva
-1,25¢
-2,40¢
7,00¢
3,350
13 =
Varaždin
-0,42¢
-2,45¢
6,73¢
3,862
14 =
Sisak-Moslavina
-0,68¢
1,07¢
4,44¢
4,829
15 =
Šibenik-Knin
0,26¢
-1,50¢
6,82¢
5,579
16 =
Istria
-2,02¢
1,49¢
7,22¢
6,692
17 =
Primorje-Gorski Kotar
2,08¢
-1,64¢
7,00¢
7,445
18 =
Zagreb County
3,50¢
4,00¢
3,61¢
11,111
19 =
Zadar
4,88¢
4,69¢
3,62¢
13,188
20 =
Karlovac
4,03¢
2,14¢
10,59¢
16,760
21 =
Lika-Senj
1,36¢
4,23¢
23,64¢
29,227

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.