Класация по области за 27 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-2,06¢

-0,69¢

-22,23¢

-24,981

2 =

Osijek-Baranja

-1,42¢

-1,79¢

-9,75¢

-12,954

3 =

Zagreb City

-1,00¢

-1,64¢

-9,68¢

-12,319

4 =

Koprivnica-Križevci

-6,00¢

-6,57¢

0,45¢

-12,117

5 =

Krapina-Zagorje

-0,67¢

1,25¢

-8,31¢

-7,729

6 =

Brod-Posavina

-1,16¢

-2,76¢

-2,94¢

-6,861

7 =

Bjelovar-Bilogora

-7,22¢

-3,56¢

4,80¢

-5,978

8 =

Split-Dalmatia

0,56¢

0,58¢

-4,54¢

-3,395

9 =

Požega-Slavonia

-2,25¢

-5,13¢

5,17¢

-2,208

10 =

Virovitica-Podravina

-2,19¢

-3,07¢

6,14¢

0,884

11 =
Međimurje
-1,31¢
-3,33¢
6,29¢
1,640
12 =
Varaždin
-0,58¢
-1,35¢
6,00¢
4,065
13 =
Zagreb County
0,71¢
0,65¢
3,06¢
4,413
14 =
Dubrovnik-Neretva
-0,25¢
-1,45¢
7,00¢
5,300
15 =
Primorje-Gorski Kotar
1,63¢
-2,00¢
6,45¢
6,082
16 =
Sisak-Moslavina
0,29¢
2,00¢
4,44¢
6,728
17 =
Šibenik-Knin
1,26¢
-0,60¢
6,91¢
7,570
18 =
Istria
-1,00¢
2,47¢
7,15¢
8,616
19 =
Zadar
5,85¢
5,61¢
3,46¢
14,926
20 =
Karlovac
5,03¢
3,14¢
10,53¢
18,701
21 =
Lika-Senj
2,36¢
5,14¢
23,82¢
31,318

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.