Класация по области за 2 юни 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-2,69¢

-0,78¢

-23,92¢

-27,392

2 +1

Osijek-Baranja

-2,27¢

-2,79¢

-11,64¢

-16,697

3 -1

Zagreb City

-1,66¢

-2,63¢

-11,60¢

-15,897

4 +1

Krapina-Zagorje

-1,58¢

0,38¢

-10,31¢

-11,513

5 +2

Bjelovar-Bilogora

-8,33¢

-5,17¢

2,80¢

-10,700

6 =

Brod-Posavina

-0,68¢

-2,08¢

-4,71¢

-7,466

7 +2

Požega-Slavonia

-3,25¢

-6,19¢

3,17¢

-6,271

8 =

Split-Dalmatia

0,52¢

1,98¢

-6,14¢

-3,633

9 +1

Virovitica-Podravina

-3,19¢

-4,21¢

4,14¢

-3,259

10 +1

Međimurje

-1,63¢

-3,93¢

4,29¢

-1,273

11 +1
Varaždin
-0,90¢
-1,84¢
4,27¢
1,525
12 +1
Zagreb County
0,71¢
0,94¢
1,11¢
2,760
13 +3
Sisak-Moslavina
-0,48¢
1,76¢
2,44¢
3,712
14 =
Dubrovnik-Neretva
0,70¢
0,40¢
5,00¢
6,100
15 +2
Šibenik-Knin
1,43¢
-0,10¢
4,91¢
6,244
16 -1
Primorje-Gorski Kotar
2,30¢
-0,61¢
5,13¢
6,822
17 +1
Istria
-0,63¢
3,51¢
5,15¢
8,031
18 +1
Zadar
5,73¢
5,50¢
1,77¢
13,001
19 +1
Karlovac
4,07¢
2,34¢
8,53¢
14,941
20 +1
Lika-Senj
2,64¢
7,27¢
21,82¢
31,727
21 -17
Koprivnica-Križevci
-5,18¢
-6,05¢
53,00¢
41,771

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.