Класация по области за 1 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-1,78¢

-0,78¢

-21,46¢

-24,024

2 =

Zagreb City

-5,99¢

-3,39¢

-11,34¢

-20,722

3 =

Osijek-Baranja

-1,38¢

-2,68¢

-10,28¢

-14,338

4 =

Koprivnica-Križevci

-4,41¢

-6,33¢

-0,27¢

-11,015

5 =

Krapina-Zagorje

0,03¢

0,77¢

-7,61¢

-6,812

6 =

Požega-Slavonia

-2,25¢

-6,06¢

5,17¢

-3,146

7 =

Bjelovar-Bilogora

-2,67¢

-4,56¢

4,80¢

-2,422

8 =

Varaždin

-4,64¢

-1,97¢

4,35¢

-2,251

9 =

Split-Dalmatia

1,70¢

2,81¢

-5,23¢

-0,713

10 =

Virovitica-Podravina

-2,24¢

-4,20¢

6,14¢

-0,292

11 =
Međimurje
-1,00¢
-4,38¢
6,29¢
0,911
12 =
Zagreb County
1,32¢
0,36¢
1,08¢
2,760
13 =
Sisak-Moslavina
0,38¢
1,53¢
3,18¢
5,085
14 =
Brod-Posavina
4,52¢
2,54¢
-0,22¢
6,836
15 =
Dubrovnik-Neretva
1,95¢
0,57¢
6,13¢
8,646
16 =
Istria
1,73¢
3,47¢
6,47¢
11,663
17 =
Šibenik-Knin
5,08¢
2,52¢
8,17¢
15,774
18 =
Primorje-Gorski Kotar
5,20¢
2,04¢
8,88¢
16,118
19 =
Zadar
8,34¢
7,43¢
5,03¢
20,801
20 =
Karlovac
6,00¢
3,55¢
12,88¢
22,434
21 =
Lika-Senj
4,57¢
7,39¢
22,08¢
34,040

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.