Класация по области за 11 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-2,75¢

-0,66¢

-20,23¢

-23,637

2 =

Zagreb City

-7,03¢

-3,07¢

-11,29¢

-21,381

3 =

Osijek-Baranja

-2,38¢

-2,50¢

-10,06¢

-14,937

4 =

Koprivnica-Križevci

-5,41¢

-6,05¢

-0,27¢

-11,729

5 =

Krapina-Zagorje

-0,94¢

0,97¢

-7,61¢

-7,584

6 =

Požega-Slavonia

-3,25¢

-6,06¢

5,17¢

-4,146

7 =

Bjelovar-Bilogora

-3,67¢

-4,44¢

4,80¢

-3,311

8 +1

Virovitica-Podravina

-3,24¢

-4,07¢

6,14¢

-1,159

9 -1

Split-Dalmatia

1,54¢

2,93¢

-5,23¢

-0,760

10 =

Varaždin

-3,48¢

-1,58¢

5,76¢

0,699

11 =
Međimurje
-1,71¢
-3,38¢
6,29¢
1,205
12 =
Sisak-Moslavina
-1,03¢
1,47¢
1,29¢
1,730
13 =
Zagreb County
0,32¢
0,68¢
1,05¢
2,053
14 =
Dubrovnik-Neretva
0,95¢
0,57¢
3,63¢
5,146
15 =
Brod-Posavina
3,32¢
2,77¢
-0,22¢
5,867
16 =
Istria
0,75¢
3,76¢
6,53¢
11,034
17 =
Šibenik-Knin
4,17¢
2,71¢
8,17¢
15,048
18 =
Primorje-Gorski Kotar
3,74¢
2,27¢
9,30¢
15,308
19 =
Zadar
8,13¢
7,64¢
5,32¢
21,093
20 =
Karlovac
5,00¢
3,69¢
12,88¢
21,572
21 =
Lika-Senj
3,57¢
7,83¢
22,25¢
33,641

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.