Класация по области за 2 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-2,03¢

-0,66¢

-19,69¢

-22,380

2 =

Zagreb City

-6,53¢

-3,29¢

-10,88¢

-20,698

3 =

Osijek-Baranja

-1,44¢

-2,71¢

-13,03¢

-17,178

4 =

Koprivnica-Križevci

-4,41¢

-6,19¢

0,91¢

-9,690

5 =

Krapina-Zagorje

0,08¢

0,77¢

-6,22¢

-5,367

6 =

Split-Dalmatia

1,14¢

0,78¢

-4,77¢

-2,854

7 =

Požega-Slavonia

-2,25¢

-6,13¢

6,00¢

-2,375

8 +2

Dubrovnik-Neretva

-0,25¢

-2,57¢

1,88¢

-0,946

9 =

Bjelovar-Bilogora

-2,61¢

-4,56¢

6,80¢

-0,367

10 -2

Međimurje

-0,82¢

-4,00¢

4,71¢

-0,109

11 =
Virovitica-Podravina
-2,24¢
-4,20¢
7,29¢
0,850
12 =
Varaždin
-2,18¢
-1,68¢
5,29¢
1,435
13 =
Zagreb County
1,38¢
0,22¢
2,24¢
3,834
14 =
Sisak-Moslavina
0,13¢
2,57¢
2,18¢
4,868
15 =
Istria
-0,55¢
1,82¢
6,60¢
7,871
16 =
Brod-Posavina
4,60¢
2,46¢
1,61¢
8,673
17 =
Primorje-Gorski Kotar
3,68¢
0,37¢
9,33¢
13,384
18 =
Šibenik-Knin
4,08¢
1,00¢
8,58¢
13,667
19 =
Zadar
6,85¢
4,76¢
6,84¢
18,452
20 =
Karlovac
6,17¢
3,10¢
14,59¢
23,858
21 =
Lika-Senj
3,39¢
6,22¢
22,00¢
31,609

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.