Класация по области за 18 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-3,00¢

0,31¢

-21,08¢

-23,764

2 =

Osijek-Baranja

-2,44¢

-1,70¢

-13,67¢

-17,800

3 =

Zagreb City

-2,29¢

-2,31¢

-11,39¢

-15,989

4 =

Koprivnica-Križevci

-5,73¢

-5,14¢

0,27¢

-10,597

5 =

Krapina-Zagorje

-0,89¢

1,74¢

-6,50¢

-5,646

6 =

Split-Dalmatia

0,14¢

1,78¢

-4,90¢

-2,983

7 =

Požega-Slavonia

-3,25¢

-5,13¢

5,83¢

-2,542

8 =

Međimurje

-2,24¢

-3,75¢

4,29¢

-1,700

9 =

Dubrovnik-Neretva

-1,25¢

-1,57¢

1,63¢

-1,196

10 =

Virovitica-Podravina

-3,24¢

-3,20¢

5,29¢

-1,150

11 =
Bjelovar-Bilogora
-3,61¢
-3,56¢
6,60¢
-0,567
12 =
Varaždin
-3,45¢
-0,77¢
5,53¢
1,301
13 =
Zagreb County
0,42¢
1,22¢
1,74¢
3,372
14 =
Sisak-Moslavina
-0,78¢
2,43¢
3,59¢
5,240
15 =
Istria
-1,65¢
2,73¢
6,23¢
7,313
16 =
Brod-Posavina
3,60¢
3,38¢
1,22¢
8,207
17 =
Primorje-Gorski Kotar
2,55¢
1,30¢
9,27¢
13,121
18 =
Šibenik-Knin
3,08¢
2,05¢
8,42¢
13,548
19 =
Zadar
5,87¢
4,90¢
4,90¢
15,680
20 =
Karlovac
5,17¢
4,10¢
14,12¢
23,388
21 =
Lika-Senj
2,39¢
7,22¢
22,33¢
31,942

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.