Класация по области за 21 ноември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-2,72¢

0,28¢

-38,38¢

-40,822

2 =

Osijek-Baranja

-1,96¢

-1,59¢

-36,06¢

-39,609

3 =

Zagreb City

-1,65¢

-2,33¢

-33,02¢

-36,990

4 =

Koprivnica-Križevci

-4,86¢

-5,24¢

-25,27¢

-35,375

5 =

Međimurje

-2,06¢

-4,31¢

-24,43¢

-30,800

6 =

Požega-Slavonia

-3,06¢

-5,13¢

-20,33¢

-28,521

7 =

Dubrovnik-Neretva

-1,00¢

-1,38¢

-24,00¢

-26,381

8 =

Krapina-Zagorje

-0,31¢

1,80¢

-26,78¢

-25,283

9 =

Split-Dalmatia

0,57¢

1,94¢

-25,81¢

-23,291

10 =

Virovitica-Podravina

-2,76¢

-3,13¢

-16,71¢

-22,612

11 =
Varaždin
-1,76¢
-0,23¢
-20,53¢
-22,513
12 =
Sisak-Moslavina
-0,59¢
2,37¢
-20,41¢
-18,639
13 =
Istria
-1,11¢
2,71¢
-20,10¢
-18,495
14 =
Zagreb County
1,19¢
1,30¢
-20,34¢
-17,853
15 =
Primorje-Gorski Kotar
2,99¢
0,83¢
-19,42¢
-15,606
16 =
Brod-Posavina
3,76¢
3,42¢
-20,39¢
-13,206
17 =
Šibenik-Knin
4,04¢
2,29¢
-17,25¢
-10,923
18 =
Zadar
5,89¢
5,33¢
-19,48¢
-8,257
19 =
Karlovac
5,50¢
4,28¢
-7,88¢
1,894
20 =
Lika-Senj
2,83¢
7,22¢
-7,58¢
2,460
21 =
Bjelovar-Bilogora
-4,56¢
-4,94¢
2019,40¢
2009,900

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.