Класация по области за 22 ноември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-2,72¢

-0,69¢

-38,38¢

-41,791

2 =

Osijek-Baranja

-1,96¢

-2,59¢

-36,06¢

-40,609

3 =

Zagreb City

-1,65¢

-3,31¢

-33,02¢

-37,971

4 =

Koprivnica-Križevci

-4,86¢

-6,24¢

-25,27¢

-36,375

5 =

Međimurje

-1,12¢

-4,13¢

-24,43¢

-29,671

6 =

Požega-Slavonia

-3,06¢

-6,13¢

-20,33¢

-29,521

7 =

Dubrovnik-Neretva

-1,00¢

-2,38¢

-24,00¢

-27,381

8 =

Krapina-Zagorje

-0,31¢

0,83¢

-26,78¢

-26,255

9 =

Split-Dalmatia

0,57¢

0,94¢

-25,81¢

-24,291

10 =

Virovitica-Podravina

-2,76¢

-4,13¢

-16,71¢

-23,612

11 =
Varaždin
-1,76¢
-1,19¢
-20,53¢
-23,481
12 =
Sisak-Moslavina
-0,59¢
1,40¢
-20,41¢
-19,606
13 =
Istria
-1,11¢
1,73¢
-20,10¢
-19,474
14 =
Zagreb County
1,19¢
0,32¢
-20,34¢
-18,833
15 =
Primorje-Gorski Kotar
2,99¢
-0,17¢
-19,42¢
-16,606
16 =
Brod-Posavina
3,76¢
2,42¢
-20,39¢
-14,206
17 =
Šibenik-Knin
4,04¢
1,29¢
-17,25¢
-11,923
18 =
Zadar
5,89¢
4,36¢
-19,48¢
-9,233
19 =
Karlovac
5,50¢
3,28¢
-7,88¢
0,894
20 =
Lika-Senj
2,83¢
6,22¢
-7,58¢
1,460
21 =
Bjelovar-Bilogora
-4,56¢
-5,94¢
2019,40¢
2008,900

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.