Класация по области за 8 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-3,11¢

-0,35¢

-21,88¢

-25,342

2 =

Zagreb City

-2,44¢

-3,63¢

-14,18¢

-20,251

3 =

Osijek-Baranja

-1,63¢

-1,72¢

-14,61¢

-17,950

4 =

Split-Dalmatia

0,49¢

1,47¢

-11,41¢

-9,443

5 =

Koprivnica-Križevci

-5,29¢

-6,39¢

2,54¢

-9,145

6 =

Sisak-Moslavina

-4,74¢

-1,00¢

0,50¢

-5,235

7 =

Krapina-Zagorje

0,78¢

1,50¢

-6,47¢

-4,190

8 =

Međimurje

-2,95¢

-2,53¢

2,80¢

-2,676

9 +1

Požega-Slavonia

-2,94¢

-7,38¢

7,83¢

-2,479

10 +2

Varaždin

-5,85¢

-1,32¢

7,47¢

0,300

11 -2
Dubrovnik-Neretva
-3,24¢
-3,45¢
7,50¢
0,807
12 -1
Virovitica-Podravina
-2,50¢
-2,31¢
7,29¢
2,473
13 =
Bjelovar-Bilogora
-2,70¢
-2,35¢
8,75¢
3,700
14 +1
Istria
-1,29¢
1,47¢
7,44¢
7,616
15 -1
Zagreb County
1,74¢
2,47¢
4,12¢
8,329
16 =
Brod-Posavina
4,56¢
3,00¢
3,28¢
10,838
17 =
Primorje-Gorski Kotar
1,74¢
1,11¢
9,41¢
12,250
18 =
Šibenik-Knin
3,68¢
5,73¢
9,62¢
19,023
19 =
Zadar
6,46¢
4,66¢
8,24¢
19,354
20 =
Karlovac
5,74¢
5,37¢
15,11¢
26,220
21 =
Lika-Senj
2,52¢
7,48¢
24,67¢
34,667

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.