Класация по области за 15 септември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Osijek-Baranja

-2,81¢

-1,50¢

-27,21¢

-31,524

2 =

Zagreb City

-2,94¢

-5,56¢

-18,56¢

-27,056

3 =

Šibenik-Knin

-5,00¢

-3,00¢

-5,00¢

-13,000

4 =

Primorje-Gorski Kotar

-6,31¢

-2,58¢

2,71¢

-6,177

5 =

Krapina-Zagorje

-4,67¢

-2,67¢

2,33¢

-5,000

6 =

Split-Dalmatia

-2,50¢

0,25¢

0,00¢

-2,250

14 -2
Bjelovar-Bilogora
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 -2
Varaždin
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
11 -2
Međimurje
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

9 -2

Vukovar-Srijem

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

16 -2
Požega-Slavonia
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 -2
Zagreb County
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

7 +8

Koprivnica-Križevci

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 +8

Virovitica-Podravina

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 -2

Zadar

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

13 -2
Karlovac
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
17 =
Istria
0,00¢
-1,78¢
5,40¢
3,622
18 =
Brod-Posavina
10,00¢
-3,00¢
0,00¢
7,000
19 =
Lika-Senj
3,33¢
0,33¢
10,00¢
13,667
20 =
Dubrovnik-Neretva
16,00¢
1,00¢
7,00¢
24,000
21 =
Sisak-Moslavina
7,00¢
21,00¢
22,00¢
50,000

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.