Класация по области за 12 май 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Osijek-Baranja

-0,86¢

2,00¢

-28,29¢

-27,143

2 =

Primorje-Gorski Kotar

-15,23¢

1,67¢

4,14¢

-9,421

3 =

Zagreb City

12,00¢

2,00¢

-16,00¢

-2,000

4 =

Šibenik-Knin

0,00¢

2,00¢

-3,00¢

-1,000

5 =

Koprivnica-Križevci

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 =

Virovitica-Podravina

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 =

Zadar

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 =
Karlovac
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 =
Bjelovar-Bilogora
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 =
Varaždin
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

9 =

Međimurje

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 =

Vukovar-Srijem

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

14 =
Požega-Slavonia
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

10 =

Zagreb County

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

15 =
Split-Dalmatia
-1,00¢
2,00¢
0,00¢
1,000
16 =
Dubrovnik-Neretva
0,00¢
2,00¢
9,00¢
11,000
17 =
Krapina-Zagorje
-0,44¢
2,00¢
12,00¢
13,556
18 =
Istria
8,80¢
1,78¢
8,40¢
18,978
19 =
Lika-Senj
28,33¢
2,00¢
12,00¢
42,333
20 =
Sisak-Moslavina
19,67¢
17,00¢
24,33¢
61,000
21 =
Brod-Posavina
85,00¢
2,00¢
-13,00¢
74,000

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.