Класация по области за 13 май 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Osijek-Baranja

-0,86¢

1,00¢

-29,29¢

-29,143

2 =

Primorje-Gorski Kotar

-15,23¢

0,83¢

3,43¢

-10,969

3 =

Zagreb City

12,00¢

1,00¢

-17,00¢

-4,000

4 =

Šibenik-Knin

0,00¢

1,00¢

-4,00¢

-3,000

5 +10

Split-Dalmatia

-1,00¢

1,00¢

0,00¢

0,000

7 +3

Zagreb County

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

12 -7
Koprivnica-Križevci
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 -7
Virovitica-Podravina
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 -7
Zadar
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

8 +3

Karlovac

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 +3

Bjelovar-Bilogora

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 +3

Varaždin

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 +3

Međimurje

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

14 -7
Vukovar-Srijem
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
11 +3
Požega-Slavonia
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
16 =
Dubrovnik-Neretva
0,00¢
1,00¢
8,00¢
9,000
17 =
Krapina-Zagorje
-0,44¢
1,00¢
11,00¢
11,556
18 =
Istria
8,80¢
0,89¢
7,40¢
17,089
19 =
Lika-Senj
28,33¢
1,00¢
11,00¢
40,333
20 =
Sisak-Moslavina
19,67¢
16,00¢
23,33¢
59,000
21 =
Brod-Posavina
85,00¢
1,00¢
-14,00¢
72,000

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.