Класация по области за 25 ноември 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Osijek-Baranja

-2,33¢

-2,00¢

-31,14¢

-35,476

2 =

Šibenik-Knin

-2,00¢

-2,00¢

-7,00¢

-11,000

3 =

Primorje-Gorski Kotar

-9,64¢

-2,00¢

6,63¢

-5,018

4 =

Split-Dalmatia

-2,25¢

-2,00¢

0,00¢

-4,250

5 =

Brod-Posavina

-2,20¢

-2,00¢

4,00¢

-0,200

15 -9
Zadar
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

8 +1

Karlovac

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 +1

Bjelovar-Bilogora

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 +1

Varaždin

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 +1

Međimurje

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

14 +1
Vukovar-Srijem
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
11 +1
Požega-Slavonia
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

7 +1

Zagreb County

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

12 +1
Koprivnica-Križevci
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 +1
Virovitica-Podravina
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
16 =
Dubrovnik-Neretva
-2,00¢
-2,00¢
6,00¢
2,000
17 =
Lika-Senj
-2,00¢
-2,00¢
8,00¢
4,000
18 =
Zagreb City
15,75¢
1,69¢
-12,56¢
4,882
19 =
Krapina-Zagorje
11,27¢
4,27¢
-3,00¢
12,546
20 =
Istria
11,67¢
-1,78¢
15,60¢
25,489
21 =
Sisak-Moslavina
4,67¢
-2,00¢
64,33¢
67,000

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.