Класация по области за 25 май 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Brod-Posavina

-12,60¢

-1,00¢

-1,33¢

-14,933

2 =

Osijek-Baranja

-1,10¢

-1,00¢

-6,00¢

-8,095

3 =

Šibenik-Knin

-1,00¢

-1,00¢

-2,00¢

-4,000

4 =

Zagreb City

1,88¢

-1,00¢

-4,00¢

-3,125

5 =

Varaždin

-1,00¢

-1,09¢

-0,67¢

-2,758

6 =

Primorje-Gorski Kotar

-1,00¢

-1,00¢

-0,25¢

-2,250

7 =

Dubrovnik-Neretva

-1,00¢

-1,00¢

0,00¢

-2,000

9 =

Split-Dalmatia

-1,00¢

-1,00¢

0,00¢

-2,000

8 =

Lika-Senj

-1,00¢

-1,00¢

0,00¢

-2,000

10 =

Krapina-Zagorje

1,09¢

-1,09¢

-1,40¢

-1,400

11 =
Sisak-Moslavina
0,00¢
-1,00¢
-0,33¢
-1,333
16 +4
Karlovac
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
17 -5
Bjelovar-Bilogora
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 +4
Međimurje
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 +4
Vukovar-Srijem
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
18 -5
Požega-Slavonia
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 +4
Zagreb County
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
19 -5
Koprivnica-Križevci
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
20 -5
Virovitica-Podravina
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 +4
Zadar
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
21 =
Istria
1,33¢
-0,89¢
-0,40¢
0,044

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.