Класация по области за 10 юни 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Osijek-Baranja

-1,10¢

-1,00¢

-5,93¢

-8,024

2 =

Šibenik-Knin

-1,00¢

-1,00¢

-2,00¢

-4,000

3 =

Brod-Posavina

-1,00¢

-1,00¢

-1,33¢

-3,333

4 =

Zagreb City

1,88¢

-1,00¢

-3,78¢

-2,903

5 =

Varaždin

-1,00¢

-1,00¢

-0,67¢

-2,667

6 =

Primorje-Gorski Kotar

-1,00¢

-1,00¢

-0,25¢

-2,250

8 +1

Dubrovnik-Neretva

-1,00¢

-1,00¢

0,00¢

-2,000

7 +1

Split-Dalmatia

-1,00¢

-1,00¢

0,00¢

-2,000

9 -2

Lika-Senj

-1,00¢

-1,00¢

0,00¢

-2,000

10 =

Krapina-Zagorje

1,09¢

-1,00¢

-1,20¢

-1,109

11 =
Sisak-Moslavina
0,00¢
-1,00¢
0,00¢
-1,000
12 =
Istria
1,33¢
-0,89¢
-0,60¢
-0,156
14 +3
Bjelovar-Bilogora
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
20 -6
Međimurje
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
18 +3
Vukovar-Srijem
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 +3
Požega-Slavonia
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
21 -6
Zagreb County
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
16 +3
Koprivnica-Križevci
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
17 +3
Virovitica-Podravina
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
19 -6
Zadar
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 +3
Karlovac
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.