Класация по области за 19 септември 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Varaždin

-4,36¢

-5,55¢

0,17¢

-9,742

2 =

Osijek-Baranja

-2,19¢

-1,30¢

-5,50¢

-8,990

3 =

Šibenik-Knin

-2,00¢

-1,00¢

-1,00¢

-4,000

4 =

Brod-Posavina

-2,00¢

-1,00¢

-0,33¢

-3,333

5 =

Primorje-Gorski Kotar

-2,14¢

-1,46¢

0,50¢

-3,104

6 +1

Split-Dalmatia

-2,00¢

-1,00¢

0,00¢

-3,000

7 +2

Zagreb City

2,44¢

-1,31¢

-3,56¢

-2,431

8 =

Dubrovnik-Neretva

-2,00¢

-1,00¢

1,00¢

-2,000

9 -3

Lika-Senj

-2,00¢

-1,00¢

1,00¢

-2,000

10 =

Istria

0,22¢

-1,56¢

-0,60¢

-1,933

11 =
Sisak-Moslavina
-1,00¢
-1,00¢
0,33¢
-1,667
12 +5
Bjelovar-Bilogora
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
18 -4
Međimurje
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
16 +5
Vukovar-Srijem
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 +5
Požega-Slavonia
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
19 -4
Zagreb County
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 +5
Koprivnica-Križevci
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 +5
Virovitica-Podravina
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
17 -4
Zadar
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
20 -4
Karlovac
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
21 -9
Krapina-Zagorje
1,55¢
-0,91¢
-0,60¢
0,036

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.