Класация по области за 20 ноември 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Varaždin

-4,36¢

-6,45¢

-0,33¢

-11,152

2 =

Osijek-Baranja

-1,62¢

-1,30¢

-5,29¢

-8,205

3 =

Šibenik-Knin

-2,00¢

-2,00¢

-2,00¢

-6,000

4 =

Brod-Posavina

-2,00¢

-2,00¢

-1,33¢

-5,333

5 =

Dubrovnik-Neretva

-2,00¢

-2,00¢

0,00¢

-4,000

7 =

Split-Dalmatia

-2,00¢

-2,00¢

0,00¢

-4,000

6 =

Lika-Senj

-2,00¢

-2,00¢

0,00¢

-4,000

8 =

Primorje-Gorski Kotar

-1,29¢

-0,92¢

0,00¢

-2,209

9 =

Zagreb City

2,69¢

-1,69¢

-2,89¢

-1,889

10 =

Istria

-1,03¢

-0,81¢

0,00¢

-1,844

11 =
Krapina-Zagorje
1,45¢
-1,82¢
-1,40¢
-1,764
18 =
Zadar
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 =
Karlovac
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 =
Bjelovar-Bilogora
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
19 =
Međimurje
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
17 =
Vukovar-Srijem
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 =
Požega-Slavonia
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
20 =
Zagreb County
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 =
Koprivnica-Križevci
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
16 =
Virovitica-Podravina
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
21 =
Sisak-Moslavina
-1,00¢
-2,00¢
6,00¢
3,000

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.