Новини

15 септември 2019 09:30 (днес)

Average fuel prices in Croatia on September 15, 2019
Unleaded: 9,75 kn/l
Diesel: 9,73 kn/l
LPG: 4,32 kn/l

14 септември 2019 09:30 (вчера)

Average fuel prices in Croatia on September 14, 2019
Unleaded: 9,75 kn/l
Diesel: 9,73 kn/l
LPG: 4,32 kn/l

13 септември 2019 09:30 (петък)

Average fuel prices in Croatia on September 13, 2019
Unleaded: 9,75 kn/l
Diesel: 9,73 kn/l
LPG: 4,32 kn/l

12 септември 2019 09:30 (четвъртък)

Average fuel prices in Croatia on September 12, 2019
Unleaded: 9,75 kn/l
Diesel: 9,73 kn/l
LPG: 4,32 kn/l

11 септември 2019 09:30 (сряда)

Average fuel prices in Croatia on September 11, 2019
Unleaded: 9,75 kn/l (+0,03 kn)
Diesel: 9,73 kn/l
LPG: 4,32 kn/l

10 септември 2019 09:30 (вторник)

Average fuel prices in Croatia on September 10, 2019
Unleaded: 9,72 kn/l (-0,03 kn)
Diesel: 9,72 kn/l (+0,03 kn)
LPG: 4,32 kn/l (-0,03 kn)

9 септември 2019 09:30 (понеделник)

Average fuel prices in Croatia on September 9, 2019
Unleaded: 9,75 kn/l (-0,01 kn)
Diesel: 9,69 kn/l
LPG: 4,35 kn/l

8 септември 2019 09:30 (неделя)

Average fuel prices in Croatia on September 8, 2019
Unleaded: 9,76 kn/l
Diesel: 9,69 kn/l
LPG: 4,35 kn/l