Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,56 лв. +0,03 2,51 лв. +0,03 1,07 лв. +0,01
Алжир 0,34 лв. +0.00 0,21 лв. +0.00 0,14 лв. +0.00
Андора 2,10 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00
Армения 1,80 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Австрия eu 2,11 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,08 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Белгия eu 2,70 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,01 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Хърватия eu 2,42 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Кипър eu 2,26 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00
Чехия eu 2,15 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,93 лв. +0.00
Дания eu 2,99 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00
Египет 0,57 лв. +0.00 0,16 лв. +0.00
Естония eu 2,22 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,78 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00
Франция eu 2,64 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Грузия 1,39 лв. +0,01 1,36 лв. +0.00
Германия eu 2,64 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Гърция eu 2,97 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Унгария eu 2,22 лв. +0,07 2,21 лв. +0,07 1,35 лв. +0,04
Исландия 3,13 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00
Ирландия eu 2,60 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Израел 2,81 лв. +0,01 3,35 лв. +0,01 1,26 лв. +0.00
Италия eu 2,99 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Йордания 1,52 лв. +0,01 0,75 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,36 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Латвия eu 2,02 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Ливан 2,70 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,13 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Люксембург eu 2,23 лв. +0.00 1,89 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Македония 2,01 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,58 лв. +0,01 1,37 лв. +0,01 0,93 лв. +0.00
Черна гора 2,39 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Мароко 1,81 лв. +0,01 1,55 лв. +0,01
Холандия eu 3,17 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Норвегия 3,36 лв. +0,01 3,10 лв. +0,01 1,50 лв. +0,01
Полша eu 1,94 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00 0,81 лв. +0.00
Португалия eu 2,92 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Румъния eu 1,97 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Русия 1,13 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00 0,44 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,40 лв. +0.00 0,33 лв. +0.00
Сърбия 2,33 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Словакия eu 2,24 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Словения eu 2,43 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Испания eu 2,32 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Швеция eu 2,81 лв. +0,01 2,65 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Швейцария 2,42 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Тунис 1,07 лв. -0,02 0,79 лв. -0,01
Турция 2,47 лв. +0,01 2,18 лв. +0,01 0,77 лв. +0.00
САЩ 1,00 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Украйна 1,66 лв. +0,01 1,47 лв. +0.00 0,73 лв. +0.00
Великобритания eu 2,47 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ