Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,52 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,14 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00
Армения 1,80 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Австрия eu 2,28 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,06 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00 0,58 лв. +0.00
Белгия eu 2,70 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,03 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Хърватия eu 2,41 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Кипър eu 2,29 лв. +0,12 2,28 лв. +0,02
Чехия eu 2,54 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Дания eu 3,02 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00
Египет 0,58 лв. +0.00 0,17 лв. +0.00
Естония eu 2,32 лв. +0,04 2,34 лв. +0,06 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,78 лв. -0,03 2,46 лв. -0,03
Франция eu 2,67 лв. +0,01 2,45 лв. +0.00 1,48 лв. +0,02
Грузия 1,34 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Германия eu 2,64 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Гърция eu 3,06 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Унгария eu 2,18 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Исландия 3,25 лв. +0,04 3,09 лв. +0,04
Ирландия eu 2,66 лв. +0,04 2,38 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Израел 2,96 лв. -0,01 3,56 лв. -0,01 1,45 лв. -0,01
Италия eu 3,05 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Йордания 1,52 лв. +0.00 0,75 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,36 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Латвия eu 2,20 лв. -0,01 1,95 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Ливан 2,81 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,14 лв. +0,01 1,94 лв. +0,01 1,02 лв. +0,01
Люксембург eu 2,23 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Македония 2,01 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,64 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Черна гора 2,45 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,88 лв. -0,01 1,64 лв. +0.00
Холандия eu 3,19 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Норвегия 3,42 лв. -0,01 3,18 лв. -0,01 1,50 лв. +0.00
Полша eu 2,03 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Португалия eu 2,94 лв. +0,01 2,57 лв. -0,01 1,29 лв. -0,01
Румъния eu 2,12 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Русия 1,18 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,40 лв. +0.00 0,33 лв. +0.00
Сърбия 2,33 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Словакия eu 2,26 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Словения eu 2,47 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Испания eu 2,35 лв. +0.00 2,19 лв. +0,01 1,24 лв. +0.00
Швеция eu 2,68 лв. -0,01 2,63 лв. -0,01 1,83 лв. -0,01
Швейцария 2,45 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Тунис 1,05 лв. +0.00 0,78 лв. +0.00
Турция 2,39 лв. -0,01 2,17 лв. -0,01 0,73 лв. +0.00
САЩ 1,05 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Украйна 1,69 лв. +0,01 1,53 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
Великобритания eu 2,55 лв. -0,02 2,62 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ