Nachrichten

5 Oktober 2022 09:30 (heute)

Average fuel prices in Croatia on October 5, 2022
Unleaded: 10,78 kn/l
Diesel: 12,30 kn/l
LPG: 7,15 kn/l (-0,01 kn)

4 Oktober 2022 09:30 (gestern)

Average fuel prices in Croatia on October 4, 2022
Unleaded: 10,78 kn/l (+0,22 kn)
Diesel: 12,28 kn/l (+0,08 kn)
LPG: 7,16 kn/l (-0,07 kn)

3 Oktober 2022 09:30 (Montag)

Average fuel prices in Croatia on October 3, 2022
Unleaded: 10,56 kn/l
Diesel: 12,20 kn/l
LPG: 7,23 kn/l

2 Oktober 2022 09:30 (Sonntag)

Average fuel prices in Croatia on October 2, 2022
Unleaded: 10,56 kn/l
Diesel: 12,20 kn/l
LPG: 7,23 kn/l

1 Oktober 2022 09:30 (Samstag)

Average fuel prices in Croatia on October 1, 2022
Unleaded: 10,56 kn/l
Diesel: 12,20 kn/l
LPG: 7,23 kn/l

30 September 2022 09:30 (Freitag)

Average fuel prices in Croatia on September 30, 2022
Unleaded: 10,56 kn/l
Diesel: 12,20 kn/l
LPG: 7,23 kn/l

29 September 2022 09:30 (Donnerstag)

Average fuel prices in Croatia on September 29, 2022
Unleaded: 10,56 kn/l
Diesel: 12,20 kn/l
LPG: 7,23 kn/l

28 September 2022 09:30 (Mittwoch)

Average fuel prices in Croatia on September 28, 2022
Unleaded: 10,56 kn/l
Diesel: 12,20 kn/l (-0,01 kn)
LPG: 7,24 kn/l (-0,12 kn)