Новини

21 септември 2017 09:30 (вчера)

Average fuel prices in Croatia on September 21, 2017
Unleaded: 9,26 kn/l
Diesel: 8,59 kn/l
LPG: 3,85 kn/l

20 септември 2017 09:30 (сряда)

Average fuel prices in Croatia on September 20, 2017
Unleaded: 9,26 kn/l
Diesel: 8,59 kn/l
LPG: 3,85 kn/l

19 септември 2017 09:30 (вторник)

Average fuel prices in Croatia on September 19, 2017
Unleaded: 9,26 kn/l
Diesel: 8,58 kn/l
LPG: 3,85 kn/l

18 септември 2017 09:30 (понеделник)

Average fuel prices in Croatia on September 18, 2017
Unleaded: 9,26 kn/l
Diesel: 8,58 kn/l
LPG: 3,85 kn/l

17 септември 2017 09:30 (неделя)

Average fuel prices in Croatia on September 17, 2017
Unleaded: 9,26 kn/l
Diesel: 8,58 kn/l
LPG: 3,85 kn/l

16 септември 2017 09:30 (събота)

Average fuel prices in Croatia on September 16, 2017
Unleaded: 9,25 kn/l
Diesel: 8,56 kn/l
LPG: 3,85 kn/l

15 септември 2017 09:30 (петък)

Average fuel prices in Croatia on September 15, 2017
Unleaded: 9,25 kn/l
Diesel: 8,56 kn/l (+0,05 kn)
LPG: 3,85 kn/l