Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,32 лв. +0,01 2,24 лв. +0,01 0,72 лв. +0.00
Андора 2,31 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00
Армения 1,38 лв. +0,01 1,32 лв. +0,01 0,59 лв. +0.00
Австрия eu 2,46 лв. +0,01 2,36 лв. +0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,28 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00 0,67 лв. +0.00
Белгия eu 2,98 лв. +0,01 3,02 лв. +0,01 1,10 лв. +0,01
Босна и Херцеговина 2,16 лв. +0,01 2,07 лв. +0,01 1,12 лв. +0,01
България eu 2,12 лв. +0.00 2,12 лв. +0,01 1,03 лв. +0.00
Хърватия eu 2,70 лв. +0,01 2,65 лв. +0,01 1,28 лв. +0.00
Кипър eu 2,46 лв. +0,02 2,49 лв. +0,02
Чехия eu 2,49 лв. +0,01 2,32 лв. +0,01 1,05 лв. +0,01
Дания eu 3,14 лв. +0,01 2,69 лв. +0,01
Естония eu 2,78 лв. +0,03 2,37 лв. +0,01 1,31 лв. +0,03
Финландия eu 3,19 лв. -0,01 2,89 лв. +0.00
Франция eu 3,01 лв. +0,01 2,82 лв. +0,01 1,72 лв. +0.00
Грузия 1,53 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
Германия eu 2,98 лв. +0,01 2,67 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Гърция eu 3,20 лв. +0,02 2,66 лв. +0,02 1,61 лв. +0,01
Унгария eu 2,39 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Исландия 3,02 лв. +0,02 2,88 лв. +0,01
Ирландия eu 2,92 лв. +0,01 2,71 лв. +0,01 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,21 лв. +0,01 2,94 лв. +0,01 1,28 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,58 лв. +0.00 2,39 лв. +0,01 1,22 лв. +0.00
Литва eu 2,48 лв. +0,01 2,26 лв. +0,01 1,04 лв. +0.00
Люксембург eu 2,56 лв. +0,01 2,36 лв. +0,01 1,13 лв. +0.00
Северна Македония 2,18 лв. +0,01 1,95 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Малта eu 2,65 лв. +0,02 2,39 лв. +0,01
Молдова 1,91 лв. +0,02 1,56 лв. +0,01 1,01 лв. +0,01
Черна гора 2,56 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,68 лв. +0,01 2,98 лв. +0,01 1,65 лв. +0,01
Норвегия 3,22 лв. +0.00 2,99 лв. +0,01 1,59 лв. +0.00
Полша eu 2,28 лв. -0,01 2,26 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Португалия eu 3,33 лв. +0,01 2,92 лв. +0,01 1,40 лв. +0,01
Румъния eu 2,22 лв. +0,01 2,20 лв. +0,01 1,04 лв. +0,01
Русия 1,13 лв. +0,01 1,12 лв. +0,01 0,60 лв. +0.00
Сърбия 2,59 лв. +0,01 2,66 лв. +0,01 1,37 лв. +0.00
Словакия eu 2,66 лв. +0,01 2,37 лв. +0,01 1,16 лв. +0,01
Словения eu 2,35 лв. +0.00 2,46 лв. +0,01 1,31 лв. +0.00
Испания eu 2,69 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,45 лв. +0,01
Швеция eu 3,12 лв. +0,01 3,19 лв. +0,01 2,17 лв. +0,01
Швейцария 2,97 лв. +0.00 3,08 лв. +0,01 1,66 лв. +0,01
Турция 1,48 лв. +0,01 1,38 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
САЩ 1,32 лв. +0,01 1,42 лв. +0,01
Украйна 1,77 лв. +0,02 1,67 лв. +0,02 0,95 лв. +0,01
Великобритания eu 2,92 лв. +0,01 2,99 лв. +0,01 1,49 лв. +0,01