Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,55 лв. +0.00 3,55 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Андора 2,82 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Армения 2,36 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Австрия eu 3,16 лв. -0,03 3,16 лв. -0,02 2,25 лв. +0.00
Беларус 1,37 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Белгия eu 3,35 лв. -0,02 3,44 лв. +0,01 1,33 лв. -0,01
Босна и Херцеговина 2,63 лв. +0,01 2,58 лв. -0,01 1,25 лв. +0.00
България eu 2,65 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Хърватия eu 3,08 лв. +0,01 2,99 лв. +0.00 1,57 лв. +0,04
Кипър eu 2,97 лв. +0.00 3,08 лв. +0.00
Чехия eu 2,97 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Дания eu 3,96 лв. -0,01 3,48 лв. -0,02
Естония eu 3,39 лв. -0,02 3,10 лв. -0,02 1,32 лв. +0.00
Финландия eu 3,45 лв. -0,05 3,29 лв. -0,05
Франция eu 3,58 лв. +0,01 3,36 лв. -0,01 1,95 лв. +0,01
Грузия 2,23 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Германия eu 3,50 лв. -0,02 3,21 лв. -0,02 2,00 лв. +0.00
Гърция eu 3,71 лв. -0,01 3,24 лв. -0,01 1,74 лв. +0.00
Унгария eu 3,07 лв. +0,01 3,11 лв. +0.00 1,74 лв. +0,01
Исландия 3,97 лв. -0,01 4,01 лв. +0.00
Ирландия eu 3,47 лв. +0.00 3,33 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00
Италия eu 3,70 лв. -0,01 3,47 лв. -0,01 1,40 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,19 лв. -0,02 3,08 лв. -0,02 1,38 лв. +0.00
Литва eu 2,84 лв. -0,02 2,80 лв. -0,03 1,48 лв. +0,02
Люксембург eu 3,08 лв. -0,01 2,91 лв. -0,02 1,35 лв. -0,01
Северна Македония 2,57 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,54 лв. -0,01 2,17 лв. -0,03 1,40 лв. -0,01
Черна гора 3,05 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,10 лв. -0,01 3,56 лв. -0,01 1,72 лв. +0,01
Норвегия 3,68 лв. -0,04 3,32 лв. -0,04 2,29 лв. -0,04
Полша eu 2,96 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,23 лв. +0,01
Португалия eu 3,42 лв. -0,01 3,13 лв. -0,02 1,71 лв. +0.00
Румъния eu 2,91 лв. -0,02 2,96 лв. -0,02 1,28 лв. +0.00
Русия 1,18 лв. +0,03 1,36 лв. +0,02 0,59 лв. +0,01
Сърбия 3,23 лв. -0,03 3,45 лв. -0,03 1,61 лв. +0.00
Словакия eu 3,15 лв. -0,01 2,98 лв. -0,01 1,34 лв. +0.00
Словения eu 2,99 лв. +0,03 3,02 лв. +0,03 1,75 лв. +0,01
Испания eu 3,14 лв. -0,01 2,90 лв. -0,01 1,86 лв. -0,05
Швеция eu 3,11 лв. -0,02 3,06 лв. -0,02 2,33 лв. -0,03
Швейцария 3,76 лв. +0,01 3,90 лв. +0,01 2,07 лв. +0,01
Турция 2,45 лв. +0,01 2,44 лв. +0,01 1,25 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,53 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,21 лв. +0,01
Великобритания eu 3,39 лв. +0.00 3,51 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00