Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,63 лв. +0,01 3,61 лв. +0,01 1,14 лв. +0.00
Андора 3,08 лв. +0,01 2,99 лв. +0.00
Армения 2,58 лв. +0,02 2,53 лв. +0,02 0,76 лв. +0.00
Австрия eu 3,36 лв. +0,01 3,51 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00
Беларус 1,53 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00 0,80 лв. +0.00
Белгия eu 3,64 лв. +0.00 3,90 лв. +0,01 1,41 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,85 лв. +0.00 2,91 лв. +0,01 1,22 лв. +0.00
България eu 2,88 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Хърватия eu 3,19 лв. +0,01 3,26 лв. +0,01 1,77 лв. +0,01
Кипър eu 3,16 лв. +0,01 3,36 лв. +0,01
Чехия eu 3,22 лв. +0,01 3,19 лв. +0,01 1,20 лв. +0.00
Дания eu 3,94 лв. +0,03 3,70 лв. +0.00
Естония eu 3,55 лв. +0.00 3,36 лв. +0,01 1,33 лв. +0,01
Финландия eu 4,00 лв. +0,10 4,04 лв. +0,10
Франция eu 3,83 лв. +0.00 3,81 лв. +0,01 1,94 лв. +0.00
Грузия 2,22 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Германия eu 3,73 лв. +0,01 3,61 лв. +0,01 2,01 лв. +0.00
Гърция eu 3,99 лв. +0.00 3,63 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00
Унгария eu 3,30 лв. +0,01 3,42 лв. +0,01 1,58 лв. +0,01
Исландия 4,20 лв. +0,01 4,18 лв. +0.00
Ирландия eu 3,57 лв. +0,01 3,54 лв. +0,01 1,72 лв. +0.00
Италия eu 3,91 лв. +0,01 3,80 лв. +0,01 1,39 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,35 лв. +0,01 3,34 лв. +0,01 1,35 лв. +0,01
Литва eu 3,18 лв. +0.00 3,13 лв. +0.00 1,14 лв. +0,01
Люксембург eu 3,26 лв. +0.00 3,32 лв. +0,01 1,44 лв. +0,01
Северна Македония 2,69 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0,01
Молдова 2,73 лв. +0,01 2,52 лв. +0,01 1,41 лв. +0,01
Черна гора 3,31 лв. +0.00 3,23 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,31 лв. +0.00 3,96 лв. +0,01 1,80 лв. +0.00
Норвегия 4,01 лв. +0,01 3,85 лв. +0,01 2,41 лв. +0.00
Полша eu 2,58 лв. +0.00 2,57 лв. +0,01 1,22 лв. +0.00
Португалия eu 3,69 лв. +0,01 3,59 лв. +0,01 1,71 лв. +0.00
Румъния eu 2,88 лв. +0.00 3,03 лв. +0,01 1,29 лв. +0.00
Русия 1,08 лв. +0,01 1,22 лв. +0.00 0,54 лв. +0.00
Сърбия 3,21 лв. +0,01 3,52 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Словакия eu 3,38 лв. +0,01 3,34 лв. +0,01 1,37 лв. +0,01
Словения eu 3,07 лв. +0,01 3,19 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Испания eu 3,41 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00 1,84 лв. +0,01
Швеция eu 3,57 лв. +0,04 4,31 лв. +0,02 2,28 лв. +0,01
Швейцария 3,90 лв. +0.00 4,20 лв. +0,01 2,15 лв. +0,01
Турция 2,55 лв. -0,05 2,72 лв. +0,01 1,20 лв. +0,01
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,79 лв. +0,01 2,79 лв. +0,01 1,30 лв. +0,01
Великобритания eu 3,50 лв. +0.00 3,60 лв. +0,01 1,76 лв. +0.00