<< Ноември 2020 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 8,91HRK/л
 ДИЗ: 8,42HRK/л
 ГАЗ: 4,33HRK/л 
2  A95: 8,91HRK/л
 ДИЗ: 8,42HRK/л
 ГАЗ: 4,33HRK/л 
3  A95: 8,70HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 4,47HRK/л 
4  A95: 8,70HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 4,47HRK/л 
5  A95: 8,70HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 4,47HRK/л 
6  A95: 8,70HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 4,47HRK/л 
7  A95: 8,70HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 4,47HRK/л 
8  A95: 8,70HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 4,47HRK/л 
9  A95: 8,70HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 4,47HRK/л 
10  A95: 8,74HRK/л
 ДИЗ: 8,36HRK/л
 ГАЗ: 4,46HRK/л 
11  A95: 8,74HRK/л
 ДИЗ: 8,36HRK/л
 ГАЗ: 4,46HRK/л 
12  A95: 8,74HRK/л
 ДИЗ: 8,36HRK/л
 ГАЗ: 4,46HRK/л 
13  A95: 8,74HRK/л
 ДИЗ: 8,36HRK/л
 ГАЗ: 4,46HRK/л 
14  A95: 8,74HRK/л
 ДИЗ: 8,36HRK/л
 ГАЗ: 4,46HRK/л 
15  A95: 8,74HRK/л
 ДИЗ: 8,36HRK/л
 ГАЗ: 4,46HRK/л 
16  A95: 8,74HRK/л
 ДИЗ: 8,36HRK/л
 ГАЗ: 4,46HRK/л 
17  A95: 8,90HRK/л
 ДИЗ: 8,54HRK/л
 ГАЗ: 4,56HRK/л 
18  A95: 8,90HRK/л
 ДИЗ: 8,54HRK/л
 ГАЗ: 4,56HRK/л 
19  A95: 8,90HRK/л
 ДИЗ: 8,54HRK/л
 ГАЗ: 4,56HRK/л 
20  A95: 8,90HRK/л
 ДИЗ: 8,54HRK/л
 ГАЗ: 4,56HRK/л 
21  A95: 8,90HRK/л
 ДИЗ: 8,54HRK/л
 ГАЗ: 4,56HRK/л 
22  A95: 8,90HRK/л
 ДИЗ: 8,55HRK/л
 ГАЗ: 4,56HRK/л 
23  A95: 8,90HRK/л
 ДИЗ: 8,55HRK/л
 ГАЗ: 4,56HRK/л 
24  A95: 8,85HRK/л
 ДИЗ: 8,59HRK/л
 ГАЗ: 4,51HRK/л 
25  A95: 8,85HRK/л
 ДИЗ: 8,60HRK/л
 ГАЗ: 4,51HRK/л 
26  A95: 8,85HRK/л
 ДИЗ: 8,60HRK/л
 ГАЗ: 4,51HRK/л 
27  A95: 8,85HRK/л
 ДИЗ: 8,60HRK/л
 ГАЗ: 4,51HRK/л
28 29 
30