<< Май 2022 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 12,36HRK/л
 ДИЗ: 13,02HRK/л
 ГАЗ: 7,38HRK/л 
2  A95: 12,35HRK/л
 ДИЗ: 13,01HRK/л
 ГАЗ: 7,37HRK/л 
3  A95: 12,63HRK/л
 ДИЗ: 13,26HRK/л
 ГАЗ: 7,37HRK/л 
4  A95: 12,63HRK/л
 ДИЗ: 13,26HRK/л
 ГАЗ: 7,37HRK/л 
5  A95: 12,63HRK/л
 ДИЗ: 13,26HRK/л
 ГАЗ: 7,37HRK/л 
6  A95: 12,63HRK/л
 ДИЗ: 13,26HRK/л
 ГАЗ: 7,37HRK/л 
7  A95: 12,63HRK/л
 ДИЗ: 13,26HRK/л
 ГАЗ: 7,37HRK/л 
8  A95: 12,63HRK/л
 ДИЗ: 13,26HRK/л
 ГАЗ: 7,37HRK/л 
9  A95: 12,63HRK/л
 ДИЗ: 13,26HRK/л
 ГАЗ: 7,37HRK/л 
10  A95: 13,23HRK/л
 ДИЗ: 13,45HRK/л
 ГАЗ: 7,81HRK/л 
11  A95: 13,24HRK/л
 ДИЗ: 13,45HRK/л
 ГАЗ: 7,81HRK/л 
12  A95: 13,24HRK/л
 ДИЗ: 13,45HRK/л
 ГАЗ: 7,81HRK/л 
13  A95: 13,24HRK/л
 ДИЗ: 13,46HRK/л
 ГАЗ: 7,82HRK/л 
14  A95: 13,24HRK/л
 ДИЗ: 13,46HRK/л
 ГАЗ: 7,82HRK/л 
15  A95: 13,24HRK/л
 ДИЗ: 13,46HRK/л
 ГАЗ: 7,82HRK/л 
16  A95: 13,24HRK/л
 ДИЗ: 13,45HRK/л
 ГАЗ: 7,81HRK/л 
17  A95: 13,37HRK/л
 ДИЗ: 13,01HRK/л
 ГАЗ: 7,78HRK/л 
18  A95: 13,37HRK/л
 ДИЗ: 13,01HRK/л
 ГАЗ: 7,78HRK/л 
19  A95: 13,37HRK/л
 ДИЗ: 13,01HRK/л
 ГАЗ: 7,78HRK/л 
20  A95: 13,37HRK/л
 ДИЗ: 13,01HRK/л
 ГАЗ: 7,78HRK/л 
21  A95: 13,37HRK/л
 ДИЗ: 13,01HRK/л
 ГАЗ: 7,78HRK/л 
22  A95: 13,37HRK/л
 ДИЗ: 13,01HRK/л
 ГАЗ: 7,78HRK/л 
23  A95: 13,37HRK/л
 ДИЗ: 13,01HRK/л
 ГАЗ: 7,78HRK/л 
24  A95: 13,82HRK/л
 ДИЗ: 12,92HRK/л
 ГАЗ: 7,78HRK/л 
25  A95: 13,83HRK/л
 ДИЗ: 12,92HRK/л
 ГАЗ: 7,78HRK/л 
26  A95: 13,83HRK/л
 ДИЗ: 12,92HRK/л
 ГАЗ: 7,78HRK/л 
27  A95: 13,83HRK/л
 ДИЗ: 12,92HRK/л
 ГАЗ: 7,78HRK/л 
28  A95: 13,83HRK/л
 ДИЗ: 12,92HRK/л
 ГАЗ: 7,78HRK/л 
29  A95: 13,83HRK/л
 ДИЗ: 12,92HRK/л
 ГАЗ: 7,78HRK/л
30 31