<< Май 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 8,80HRK/л
 ДИЗ: 7,83HRK/л
 ГАЗ: 3,61HRK/л 
2  A95: 8,81HRK/л
 ДИЗ: 7,83HRK/л
 ГАЗ: 3,61HRK/л 
3  A95: 8,81HRK/л
 ДИЗ: 7,83HRK/л
 ГАЗ: 3,61HRK/л 
4  A95: 8,82HRK/л
 ДИЗ: 7,89HRK/л
 ГАЗ: 3,58HRK/л 
5  A95: 8,83HRK/л
 ДИЗ: 7,90HRK/л
 ГАЗ: 3,58HRK/л 
6  A95: 8,84HRK/л
 ДИЗ: 7,92HRK/л
 ГАЗ: 3,58HRK/л 
7  A95: 8,85HRK/л
 ДИЗ: 7,93HRK/л
 ГАЗ: 3,58HRK/л 
8  A95: 8,85HRK/л
 ДИЗ: 7,94HRK/л
 ГАЗ: 3,58HRK/л 
9  A95: 8,85HRK/л
 ДИЗ: 7,94HRK/л
 ГАЗ: 3,58HRK/л 
10  A95: 8,85HRK/л
 ДИЗ: 7,95HRK/л
 ГАЗ: 3,58HRK/л 
11  A95: 8,87HRK/л
 ДИЗ: 7,99HRK/л
 ГАЗ: 3,58HRK/л 
12  A95: 8,87HRK/л
 ДИЗ: 8,00HRK/л
 ГАЗ: 3,58HRK/л 
13  A95: 8,87HRK/л
 ДИЗ: 8,00HRK/л
 ГАЗ: 3,55HRK/л 
14  A95: 8,87HRK/л
 ДИЗ: 8,00HRK/л
 ГАЗ: 3,55HRK/л 
15  A95: 8,87HRK/л
 ДИЗ: 8,00HRK/л
 ГАЗ: 3,55HRK/л 
16  A95: 8,86HRK/л
 ДИЗ: 8,00HRK/л
 ГАЗ: 3,55HRK/л 
17  A95: 8,87HRK/л
 ДИЗ: 8,00HRK/л
 ГАЗ: 3,55HRK/л 
18  A95: 8,86HRK/л
 ДИЗ: 8,00HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л 
19  A95: 8,86HRK/л
 ДИЗ: 8,01HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л 
20  A95: 8,86HRK/л
 ДИЗ: 8,01HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л 
21  A95: 8,86HRK/л
 ДИЗ: 8,01HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л 
22  A95: 8,86HRK/л
 ДИЗ: 8,01HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л 
23  A95: 8,86HRK/л
 ДИЗ: 8,01HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л 
24  A95: 8,86HRK/л
 ДИЗ: 8,01HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л 
25  A95: 8,87HRK/л
 ДИЗ: 8,06HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л 
26  A95: 8,87HRK/л
 ДИЗ: 8,08HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л 
27  A95: 8,89HRK/л
 ДИЗ: 8,09HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л 
28  A95: 8,89HRK/л
 ДИЗ: 8,11HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л 
29  A95: 8,89HRK/л
 ДИЗ: 8,12HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л 
30  A95: 8,89HRK/л
 ДИЗ: 8,12HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л 
31  A95: 8,90HRK/л
 ДИЗ: 8,13HRK/л
 ГАЗ: 3,48HRK/л