<< Април 2020 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
  
1  A95: 8,03HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 3,52HRK/л 
2  A95: 8,03HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 3,52HRK/л 
3  A95: 8,03HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 3,52HRK/л 
4  A95: 8,03HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 3,52HRK/л 
5  A95: 8,03HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 3,52HRK/л 
6  A95: 8,03HRK/л
 ДИЗ: 8,30HRK/л
 ГАЗ: 3,52HRK/л 
7  A95: 7,82HRK/л
 ДИЗ: 8,03HRK/л
 ГАЗ: 3,52HRK/л 
8  A95: 7,82HRK/л
 ДИЗ: 8,02HRK/л
 ГАЗ: 3,52HRK/л 
9  A95: 7,82HRK/л
 ДИЗ: 8,02HRK/л
 ГАЗ: 3,52HRK/л 
10  A95: 7,82HRK/л
 ДИЗ: 8,02HRK/л
 ГАЗ: 3,52HRK/л 
11  A95: 7,82HRK/л
 ДИЗ: 8,02HRK/л
 ГАЗ: 3,52HRK/л 
12  A95: 7,82HRK/л
 ДИЗ: 8,02HRK/л
 ГАЗ: 3,52HRK/л 
13  A95: 7,82HRK/л
 ДИЗ: 8,02HRK/л
 ГАЗ: 3,52HRK/л 
14  A95: 7,89HRK/л
 ДИЗ: 8,10HRK/л
 ГАЗ: 3,61HRK/л 
15  A95: 7,89HRK/л
 ДИЗ: 8,10HRK/л
 ГАЗ: 3,61HRK/л 
16  A95: 7,88HRK/л
 ДИЗ: 8,10HRK/л
 ГАЗ: 3,61HRK/л 
17  A95: 7,88HRK/л
 ДИЗ: 8,10HRK/л
 ГАЗ: 3,61HRK/л 
18  A95: 7,88HRK/л
 ДИЗ: 8,10HRK/л
 ГАЗ: 3,61HRK/л 
19  A95: 7,88HRK/л
 ДИЗ: 8,10HRK/л
 ГАЗ: 3,61HRK/л 
20  A95: 7,89HRK/л
 ДИЗ: 8,10HRK/л
 ГАЗ: 3,61HRK/л 
21  A95: 7,90HRK/л
 ДИЗ: 7,90HRK/л
 ГАЗ: 3,67HRK/л 
22  A95: 7,89HRK/л
 ДИЗ: 7,89HRK/л
 ГАЗ: 3,66HRK/л 
23  A95: 7,89HRK/л
 ДИЗ: 7,89HRK/л
 ГАЗ: 3,66HRK/л 
24  A95: 7,89HRK/л
 ДИЗ: 7,89HRK/л
 ГАЗ: 3,66HRK/л 
25  A95: 7,89HRK/л
 ДИЗ: 7,89HRK/л
 ГАЗ: 3,66HRK/л 
26  A95: 7,89HRK/л
 ДИЗ: 7,89HRK/л
 ГАЗ: 3,66HRK/л 
27  A95: 7,89HRK/л
 ДИЗ: 7,89HRK/л
 ГАЗ: 3,66HRK/л 
28  A95: 7,75HRK/л
 ДИЗ: 7,54HRK/л
 ГАЗ: 3,60HRK/л 
29  A95: 7,75HRK/л
 ДИЗ: 7,54HRK/л
 ГАЗ: 3,60HRK/л 
30  A95: 7,75HRK/л
 ДИЗ: 7,54HRK/л
 ГАЗ: 3,61HRK/л