Класация по области за 25 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Split-Dalmatia

-21,20¢

1,98¢

-5,30¢

-24,519

2 =

Zagreb City

-0,55¢

-0,30¢

-8,36¢

-9,221

3 =

Vukovar-Srijem

3,12¢

-0,25¢

-11,85¢

-8,974

4 =

Šibenik-Knin

-9,50¢

0,20¢

3,91¢

-5,391

5 =

Osijek-Baranja

5,94¢

0,58¢

-9,91¢

-3,385

6 =

Dubrovnik-Neretva

-8,05¢

0,20¢

6,00¢

-1,848

7 =

Istria

-5,82¢

1,54¢

4,73¢

0,455

8 =

Krapina-Zagorje

1,65¢

2,07¢

-2,21¢

1,498

9 =

Koprivnica-Križevci

5,64¢

-2,95¢

-0,45¢

2,229

10 =

Sisak-Moslavina

0,96¢

1,41¢

1,69¢

4,069

11 =
Varaždin
0,80¢
-0,73¢
6,13¢
6,200
12 =
Međimurje
3,13¢
-1,07¢
4,57¢
6,633
13 =
Zagreb County
7,63¢
-0,46¢
0,87¢
8,038
14 =
Brod-Posavina
10,36¢
-0,56¢
-1,19¢
8,613
15 =
Virovitica-Podravina
7,13¢
-3,26¢
4,86¢
8,725
16 =
Požega-Slavonia
8,25¢
-3,19¢
4,83¢
9,896
17 =
Bjelovar-Bilogora
8,17¢
-0,89¢
5,60¢
12,878
18 =
Primorje-Gorski Kotar
4,17¢
0,63¢
8,24¢
13,035
19 =
Zadar
2,38¢
3,26¢
9,33¢
14,966
20 =
Lika-Senj
-2,82¢
2,86¢
17,82¢
17,864
21 =
Karlovac
12,48¢
2,67¢
11,64¢
26,793

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.