Класация по области за 21 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zagreb City

-1,40¢

-2,15¢

-11,24¢

-14,791

2 =

Osijek-Baranja

-1,04¢

-2,22¢

-11,35¢

-14,608

3 =

Vukovar-Srijem

-1,56¢

-1,38¢

-10,31¢

-13,245

4 =

Koprivnica-Križevci

-4,77¢

-5,71¢

-0,64¢

-11,123

5 =

Krapina-Zagorje

0,73¢

0,81¢

-12,50¢

-10,960

6 +1

Virovitica-Podravina

-1,81¢

-3,36¢

2,00¢

-3,170

7 -1

Požega-Slavonia

-2,13¢

-5,88¢

4,83¢

-3,167

8 +3

Međimurje

-1,00¢

-3,93¢

3,14¢

-1,786

9 +1

Split-Dalmatia

0,64¢

0,74¢

-3,04¢

-1,661

10 -1

Sisak-Moslavina

-0,55¢

0,24¢

-0,57¢

-0,878

11 +1
Bjelovar-Bilogora
-1,89¢
-3,78¢
5,60¢
-0,067
12 -4
Varaždin
-5,45¢
-1,94¢
7,33¢
-0,054
13 =
Brod-Posavina
2,16¢
0,04¢
-0,56¢
1,638
14 =
Dubrovnik-Neretva
-0,40¢
-2,50¢
6,00¢
3,100
15 +3
Šibenik-Knin
1,35¢
-0,60¢
5,73¢
6,475
16 -1
Istria
-0,40¢
1,68¢
5,31¢
6,589
17 -1
Primorje-Gorski Kotar
1,12¢
-1,01¢
6,83¢
6,942
18 -1
Zagreb County
2,40¢
2,04¢
2,56¢
7,001
19 =
Zadar
4,55¢
2,71¢
2,00¢
9,264
20 =
Karlovac
5,27¢
2,52¢
11,31¢
19,096
21 =
Lika-Senj
1,05¢
4,77¢
23,27¢
29,091

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.