Класация по области за 14 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Хърватия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vukovar-Srijem

-1,50¢

-1,53¢

-14,23¢

-17,262

2 =

Osijek-Baranja

-1,19¢

-2,65¢

-11,76¢

-15,604

3 =

Krapina-Zagorje

0,52¢

0,38¢

-12,88¢

-11,985

4 =

Koprivnica-Križevci

-5,09¢

-6,14¢

-0,45¢

-11,688

5 =

Zagreb City

-0,35¢

-0,28¢

-10,66¢

-11,282

6 =

Požega-Slavonia

-2,38¢

-6,13¢

4,83¢

-3,667

7 =

Split-Dalmatia

0,81¢

0,15¢

-2,85¢

-1,888

8 =

Varaždin

-5,29¢

-2,13¢

5,80¢

-1,619

9 =

Međimurje

-1,40¢

-4,36¢

4,57¢

-1,186

10 =

Virovitica-Podravina

-1,88¢

-3,71¢

5,00¢

-0,589

11 =
Bjelovar-Bilogora
-2,06¢
-4,00¢
5,60¢
-0,456
12 =
Brod-Posavina
1,92¢
-0,52¢
-1,19¢
0,213
13 =
Sisak-Moslavina
0,48¢
1,66¢
-0,93¢
1,210
14 =
Dubrovnik-Neretva
-0,25¢
-2,70¢
6,17¢
3,217
15 =
Istria
-0,54¢
0,98¢
5,85¢
6,285
16 =
Šibenik-Knin
1,48¢
-1,00¢
6,00¢
6,478
17 =
Primorje-Gorski Kotar
1,64¢
-0,96¢
6,33¢
7,021
18 =
Zagreb County
2,69¢
2,56¢
2,75¢
8,005
19 =
Zadar
4,53¢
2,14¢
2,54¢
9,206
20 =
Karlovac
5,10¢
2,21¢
11,56¢
18,869
21 =
Lika-Senj
2,64¢
6,82¢
23,91¢
33,364

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.